[Váně, Jan; Lužný, Dušan; Kalvas, František; Štípková, Martina; Hásová, Veronika. Continuity and discontinuity of religious memory in the Czech Republic]

Název: [Váně, Jan; Lužný, Dušan; Kalvas, František; Štípková, Martina; Hásová, Veronika. Continuity and discontinuity of religious memory in the Czech Republic]
Zdrojový dokument: Religio. 2020, roč. 28, č. 2, s. 222-224
Rozsah
222-224
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Váně, Jan; Lužný, Dušan; Kalvas, František; Štípková, Martina; Hásová, Veronika. Continuity and discontinuity of religious memory in the Czech Republic. Brno: Barrister and Principal, 2018. 254 s. ISBN 978-80-7364-089-7.