Religio 2020, roč. 28, č. 2

Obrázek
Rok
2020
Rok vydání
2020
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Page Title
[115]-139 Mysl a tělo humanistického buddhismu v praxi : případová studie chrámu a komunity Fo Guang Shan ve Vídni Špirk, Martin | pdficon
Rozhledy – Discussions
Page Title
[141]-164 Monoteismus v Izraeli a Judsku mezi archeologií, textem a ideologií : nové impulzy, nová evidence, nové interpretace Čapek, Filip | pdficon
[165]-183 Negotiations between Christian communities and authoritarian China : some comments on the current state of scholarship on Christianity in China Rychetská, Magdaléna | pdficon
[185]-208 Praktický význam spirituality v procese zvládania neobvyklých mentálnych symptómov Paulík, Matej | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[209]-213 Mezinárodní konference ve virtuálním prostoru : inovace, nebo nouzové řešení? Valtrová, Jana | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[215]-218 [Modzelewski, Karol. Barbarská Evropa] Reichstäter, Jan | pdficon
218-221 [Vojtíšek, Zdeněk (ed.). Islám a křesťanství : sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka] Tlili, Václava | pdficon
222-224 [Váně, Jan; Lužný, Dušan; Kalvas, František; Štípková, Martina; Hásová, Veronika. Continuity and discontinuity of religious memory in the Czech Republic] Václavík, David | pdficon
225-227 [Calico, Jefferson F. Being Viking : Heathenism in contemporary America] Puchovský, Michal | pdficon
227-231 [Pokorny, Lukas; Winter, Franz (eds.). Handbook of East Asian new religious movements] Tlčimuková, Petra | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[233] Pokyny pro autory | pdficon