[Calico, Jefferson F. Being Viking : Heathenism in contemporary America]

Název: [Calico, Jefferson F. Being Viking : Heathenism in contemporary America]
Zdrojový dokument: Religio. 2020, roč. 28, č. 2, s. 225-227
Rozsah
225-227
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Calico, Jefferson F. Being Viking : Heathenism in contemporary America. Sheffield: Equniox 2018. 526 s. ISBN 978-1-78179-223-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.