A world of its own? : art history in Prague

Název: A world of its own? : art history in Prague
Zdrojový dokument: Art East Central. 2021, roč. 1, č. 1, s. 135-140
Rozsah
135-140
  • ISSN
    2695-1428 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Biegel, Richard; Prahl, Roman; Bachtík, Jakub, eds. Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy [A Century of the Institute for Art History at the Faculty of Arts of Charles University]. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2020. 942 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis; vol. XIX. ISBN 978-80-7308-962-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.