Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému

Název: Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému
Variantní název:
  • Nicolaus Zangius : the musician at the turn of the 16th and 17th centuries : the life of an unknown
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2020
Rozsah
204 stran + 1 CD audio
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 504
ISBN
978-80-210-9716-2
978-80-210-9717-9 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6478563
Anotace
  • Na počátku stála kniha Alaina Corbina Na stopě neznámému a nezvyklá krása Zangiových pozapomenutých skladeb. Publikace mikrohistorickým způsobem sleduje osudy a dílo Nicolause Zangia (cca 1568 až 1617), kapelníka v Iburgu, Gdaňsku, na Moravě i v Berlíně. Na dvoře císaře Rudolfa II. byl sice jen jedním z několika titulárních služebníků, ale v duchu literárního průvodcovství je právě on ideálním reprezentantem rudolfínské hudební kultury mimo vlastní centrum: jako kapelník moravského zemského hejtmana Karla z Lichtenštejna se podílel na vzniku, výcviku i vybavení lichtenštejnského dvorního souboru, takzvané muziky. Vzhledem k Zangiovým neutuchajícím aktivitám ve vydávání a dedikování především příležitostných děl představuje důležitý motiv knihy také symbolický význam daru v raném novověku. Součástí knihy je CD Nicolaus Zangius: Cantiones sacrae.
  • Nicolaus Zangius (ca. 1568–1617) was a musician with a rather restless character, always seeking a more ideal patron. Zangius worked as a Kapellmeister in Iburg, Danzig, at the Liechtenstein court in Moravia and finally in Berlin, between 1602 and 1612 he also held the position of a servant at the Emperor's court in Prague. The book reflects Zangius' career and his position or social status in the society of the early seventeenth century. It includes a discussion on his printed (and yet not always published) works. The book deals closely with the life of Charles of Liechtenstein (1569–1627), one of the wealthiest Moravian aristocrats and the governor of Moravia in the years 1604 to 1607. As a part of his court, he established a music ensemble and appointed Nicolaus Zangius as its head. Enclosed CD Nicolaus Zangius: Cantiones sacrae.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Časová osnova
Chapter number Title Custom text
Časová osnova | 7–10
Maňas, Vladimír
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 11–17
Maňas, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Nicolaus Zangius, jinak také Niklas Zange, Zanchi, Zenggl, Zenchel | 19–77
Maňas, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Zangiovo dílo a jeho šíření | 79–114
Maňas, Vladimír
PDF
hidden-section Musica
Chapter number Title Custom text
4 | Musica | 115–149
Maňas, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Appendix : znějící podoby Zangiových skladeb aneb obsáhlejší předmluva k nahrávce | 151–155
Maňas, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Nicolaus Zangius : the musician at the turn of the 16th and 17th centuries : the life of an unknown : summary | 157–161
Maňas, Vladimír
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 163–192
Maňas, Vladimír
PDF
hidden-section Seznam vyobrazení
Chapter number Title Custom text
Seznam vyobrazení | 193–194
Maňas, Vladimír
PDF
hidden-section Rejstřík jmenný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík jmenný | 195–200
Maňas, Vladimír
PDF
hidden-section Rejstřík místní
Chapter number Title Custom text
Rejstřík místní | 201–204
Maňas, Vladimír
PDF
hidden-section Cantiones sacrae [CD]
Chapter number Title Custom text
Cantiones sacrae [CD] Zangius, Nicolaus PDF