Maňas, Vladimír

Varianty jmen:

Maňas, Vladimír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19.

Článek
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, roč. 64, č. 1, s. 189–215.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Appendix : znějící podoby Zangiových skladeb aneb obsáhlejší předmluva k nahrávce. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 151–155.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Bibliografie. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 163–192.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Časová osnova. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 7–10.

Článek
Maňas, Vladimír. The choir lofts in the church of St. James in Brno : (between the late 15th and the 19th centuries). Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 1, s. 103–111.

Článek
Maňas, Vladimír. Inventář hudebnin farního kostela v Novem Jičíně z roku 1630. Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. 73–77.

Článek
Maňas, Vladimír. K typologii pramenů hudebně topografického bádání v 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, roč. 50-51, č. H36-37, s. 73–86.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Musica. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 115–149.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius : the musician at the turn of the 16th and 17th centuries : the life of an unknown : summary. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 157–161.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius, jinak také Niklas Zange, Zanchi, Zenggl, Zenchel. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 19–77.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Obsah. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 5–6.

Článek
Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír; Sulitková, Ludmila. Řehoř Wolny (1793–1871), rajhradský benediktin a jeho přispění k obecné a církevní topografii Moravy. Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 1, s. 99–114.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Rejstřík jmenný. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 195–200.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Rejstřík místní. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 201–204.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Seznam vyobrazení. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 193–194.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Úvod. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 11–17.

Kapitola
Maňas, Vladimír. Zangiovo dílo a jeho šíření. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, s. 79–114.