Maňas, Vladimír

Name variants:

Maňas, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 189–215.

Chapter
Maňas, Vladimír. Appendix : znějící podoby Zangiových skladeb aneb obsáhlejší předmluva k nahrávce. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 151–155.

Chapter
Maňas, Vladimír. Bibliografie. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 163–192.

Chapter
Maňas, Vladimír. Časová osnova. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 7–10.

Article
Maňas, Vladimír. The choir lofts in the church of St. James in Brno : (between the late 15th and the 19th centuries). Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 1, pp. 103–111.

Article
Maňas, Vladimír. Inventář hudebnin farního kostela v Novem Jičíně z roku 1630. Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 2, pp. 73–77.

Article
Maňas, Vladimír. K typologii pramenů hudebně topografického bádání v 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, vol. 50-51, iss. H36-37, pp. 73–86.

Chapter
Maňas, Vladimír. Musica. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 115–149.

Chapter
Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius : the musician at the turn of the 16th and 17th centuries : the life of an unknown : summary. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 157–161.

Chapter
Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius, jinak také Niklas Zange, Zanchi, Zenggl, Zenchel. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 19–77.

Chapter
Maňas, Vladimír. Obsah. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 5–6.

Article
Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír; Sulitková, Ludmila. Řehoř Wolny (1793–1871), rajhradský benediktin a jeho přispění k obecné a církevní topografii Moravy. Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 99–114.

Chapter
Maňas, Vladimír. Rejstřík jmenný. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 195–200.

Chapter
Maňas, Vladimír. Rejstřík místní. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 201–204.

Chapter
Maňas, Vladimír. Seznam vyobrazení. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 193–194.

Chapter
Maňas, Vladimír. Úvod. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 11–17.

Chapter
Maňas, Vladimír. Zangiovo dílo a jeho šíření. In: Maňas, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století : na stopě neznámému. 2020, pp. 79–114.