Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona

Název: Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona
Variantní název:
  • Analytic theories of metaphor: III. Davidson's noncognitive theory
Autor: Mácha, Jakub
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2021, roč. 68, č. 1, s. 41-57
Rozsah
41-57
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARTSCH, Renate. Dynamic Conceptual Semantiscs. Cambridge: Cambridge University Press 1998.

[2] BILGRAMI, Akeel. Meaning, Holism and Use. In LEPORE, E. (ed.). Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford: Basil Blackwell 1986.

[3] BLACK, Max. How Metaphors Work: A Reply to Donald Davidson. In SACKS, S. (ed.). On Metaphor. Chicago: University of Chicago Press 1978, s. 181–92.

[4] BLACK, Max. Metaphor. In Models and Metaphors. Ithaca: Cornell University Press 1962, s. 25–47.

[5] DAVIDSON, Donald. What Metaphors Mean. In SACKS, S. (ed.), On Metaphor. Chicago: University of Chicago Press 1978, s. 29–46. Dále citováno podle vydání DAVIDSON, Donald. What Metaphors Mean. In MARTINICH, A. P. (ed.), The Philosophy of Language, London: Routledge 1979, s. 430–441.

[6] FREGE, Gottlob. Über Sinn und Bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. 1892, 100(1), s. 25–50 (česky O smyslu a významu. In FIALA, Jiří – NEUBAUER, Zdeněk – PINC, Zdeněk (eds.). SciPhi : Scientia & Philosophia: interní sborník pro potřeby učitelů a studentů kateder základů vzdělanosti, sdružených v Institutu základů vzdělanosti University Karlovy. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová 1992).

[7] GAHÉR, Fratišek. Fregeho filozofia matematiky a program logicizmu. In FREGE, G. Základy aritmetiky, Bratislava: Veda 2001.

[8] MÁCHA, Jakub. Analytické teorie metafory: I. Počátky interakční teorie u I. A. Richardse. Studia philosophica. 2020, 67(1), s. 23–29.

[9] MÁCHA, Jakub. Analytické teorie metafory: II. Interakční teorie M. Blacka. Studia philosophica. 2020, 67(2), s. 7–19.

[10] MÁCHA, Jakub. Metaphor in Analytic Philosophy and Cognitive Science. Revista Portuguesa de Filosofia. 2019, 75(4), 2247–2286.

[11] RICOEUR, Paul. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling. In SACKS, S. (ed.), On Metaphor. Chicago: University of Chicago Press 1978, s. 141–157.

[12] RORTY, Richard. Unfamiliar noises: I. Hesse and Davidson on metaphor, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes. 1987, 61, s. 283–311.

[13] WITTGENSTEIN's Nachlass. The Bergen Electronic Edition. Oxford: Oxford University Press 2000.