Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí

Název: Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí
Variantní název:
  • Olší, Nusperg, Růžodol : names of some woody plants in the chosen Czech place names
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2021
Rozsah
331 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 514
ISBN
978-80-210-9963-0 (brožováno)
978-80-210-9964-7 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6495000
Anotace
  • Publikace si klade za cíl shromáždit česká, moravská a slezská místní jména, jež odrážejí názvy stromů, keřů a polokeřů. Stromy a keře, zejména ty samostatně rostoucí, přitahují pozornost, a tak odnepaměti sloužily k určení polohy, směru či k orientaci v terénu. Právě místa nazvaná podle dřevin jsou v knize mapována a s nimi související lokality obcí jsou souhrnně zaneseny do veřejných online map, které nabízejí data k dalšímu použití. Zaznamenaná data je ale třeba interpretovat obezřetně, neboť vlastní jména se při užívání chovají poměrně specificky. Jejich úkolem není zprostředkovat obraz minulé ani současné krajiny, mohou však napovědět minulý a současný vztah obyvatel k ní.
  • The aim of the publication is to list the chosen Czech, Moravian and Silesian place names which reflect the names of trees, bushes and shrubs. Trees and bushes, especially solitary ones, have drawn people's attention for centuries, for which reason they have served mainly for specifying location, direction or orientation in an area. The book contains the list of some places named after woody plants. In addition, the related municipal locations are recorded in the form of public online maps for the further use of readers. All gathered data must be treated with caution, because the proper names show a specific linguistic characteristic. The author explains that the purpose of the selected proper names is not to transmit an image of the past or contemporary landscape, but she stresses that the proper names themselves can help a great deal to reveal either a past or contemporary mutual relationship between the landscape and its inhabitants.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Kristýna Dufková
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–10
Dufková, Kristýna
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Onomastika a vlastní jména | 11–18
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Dřeviny
Chapter number Title Custom text
3 | Dřeviny | 19–28
Dufková, Kristýna
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Kritéria výběru a lokalizace | 29–32
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Hesla
Chapter number Title Custom text
5 | Hesla | 33–264
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
6 | Závěr | 265–266
Dufková, Kristýna
PDF
Chapter number Title Custom text
Olší, Nusperg, Růžodol : names of some woody plants in the chosen Czech place names : summary | 267–269
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Používané zkratky
Chapter number Title Custom text
Používané zkratky | 270–271
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 272–284
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Seznam obrázků
Chapter number Title Custom text
Seznam obrázků | 285–286
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Seznam tabulek
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek | 287–288
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Seznam grafů
Chapter number Title Custom text
Seznam grafů | 289
Dufková, Kristýna
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy | 290–331
Dufková, Kristýna
PDF