K novému českému překladu Majakovského revolučních poem

Název: K novému českému překladu Majakovského revolučních poem
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 3, s. 51-57
Rozsah
51-57
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Reference
[1] GASPAROV, M. L.: Izbrannyje trudy. Tom I. Moskva: Jazyki russkoj kul'tury, 1997. ISBN 5-7859-0009-2, 5-7859-0010-6, 5-7859-0011-4.

[2] GINZBURG, L. Ja.: Zapisnyje knižki, Vospominanija, Èsse. Sankt-Peterburg: Iskusstvo-SPB, 2002. ISBN 5-210-01567-X.

[3] HRDLIČKA, M.: K zaměření uměleckého překladu na čtenáře. In: Literární překlad a komunikace. Praha: FF UK, 2003, s. 9–13. ISBN 80-86642-13-5.

[4] JAKOBSON, R. O.: O generaci, která promrhala své básníky. In: Poetická funkce. Jinočany: H&H, 1995, s. 690–714. ISBN 80-85787-83-0.

[5] KICLEROVA, Ja.: Meždu slovom i kartinoj. Kubofuturističeskije èksperimenty v poèzii V. V. Majakovskogo. Struktury i funkcii. Issledovanija po rusistike, 2018, č. 3, s. 5–23. ISSN 2228-2653; 2461-3541.

[6] KITZLEROVÁ, J.: Básník lásky, bolesti a vzdoru. In: MAJAKOVSKIJ, V. V.: Poemy, Svazek I. Praha: Academia, 2021, s. 193–215. ISBN 978-80-200-3220-1.

[7] KITZLEROVÁ J.: Principy futurismu a kubofuturismu v poezii raného Vladimíra Majakovského. Svět literatury, 2018, č. 57, s. 37–48. ISSN 2336-6729.

[8] KITZLEROVÁ, J.: Překlad Majakovského poezie jako hledání hranic (nejen) dvou jazykových systémů. Svět literatury, 2020, č. 62, s. 97–107. ISSN 2336-6729.

[9] MAJAKOVSKIJ, V. V.: Poemy. Svazek I. Přel. J. Kitzlerová – V. Frank. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3220-1.

[10] MAJAKOVSKIJ, V.: Spisy I. Přel. J. Taufer. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

[11] MATHAUSER, Z.: Báseň na dosah eidosu. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-7308-091-5.

[12] MATHAUSER, Z.: Umění poezie. Majakovskij a jeho doba. Praha: Československý spisovatel, 1964.

[13] STAPANIAN, J. R.: V. Majakovskij's "To Signs" (Vyveskam)—A Cubist "Signboard" in Verse. The Slavic and East European Journal, 1982, č. 26, s. 174–186. ISSN 0037-6752.

[14] SUBBOTIN, A.: Majakovskij skvoz' prizmu žanra. Moskva: Sovetskij pisatel', 1986.

[15] TAUFER, J.: Jak jsem překládal Majakovského. In: O verši. Vladimir Majakovskij, Jak dělat verše. Jiří Taufer, Jak jsem překládal Majakovského. Praha: Československý spisovatel, 1951, s. 59–104.