3

Title: Opera Slavica
Rok: 2021
Ročník: 31
Číslo: 3
Název čísla
Literárněvědný sešit
Rok vydání
2021
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Б. А. Садовской и Н. В. Гоголь: стилизация, пародирование, интерпретация | 5–15
Krivonos, Vladislav Šajevič
PDF
Историческое воображение российского постмодернизма в прозе Владимира Шарова | 17–28
Kirčanov, Maksim Valer'jevič
PDF
Detský hrdina v stredoeurópskych literatúrach s tematikou vojny a šoa | 29–40
Adamická, Monika
PDF
Domov jako dimenze lidského života v prózách Viktora Astafjeva | 41–50
Matyušová, Zdeňka
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
K novému českému překladu Majakovského revolučních poem | 51–57
Kitzlerová, Jana
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Коллоквиум Београд–Брно, 2021. Савремена српска и чешка славистичка истраживања | 59–60
Dmitrijeva, Julija Aleksejevna
PDF
Recenze
Title Document
Spirituální literatura v kontrastivním zrcadle : podněty a výzvy | 61–65
Mikulášek, Alexej
PDF
Paríž v slovenskom a českom umení | 66–68
Žemberová, Viera
PDF
O potřebě komparativního studia | 69–72
Mikulášek, Alexej
PDF
O funkcii literatúry ako existenciálnej komunikácie | 72–74
Cintula, Igor
PDF
Осмысление категории времени в книге "Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре" | 74–78
Dmitrijeva, Julija Aleksejevna
PDF
Eurasijci, Eurasie a eurasijská studia v kontextu ruského světa | 79–80
Racyn, Michal
PDF