Осмысление категории времени в книге "Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре"

Název: Осмысление категории времени в книге "Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре"
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 3, s. 74-78
Rozsah
74-78
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Reviewed work
Dudek, Andrzej. (red.): Czas w kulturze rosyjskiej: время в русской культуре. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019. Seria Antropologia Kultury Rosyjskiej. ISBN 978-83-8138-138-3.
Reference
[1] DUDEK, A. (red.): Czas w kulturze rosyjskiej. Vremja v russkoj kul'ture. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019. Seria Antropologia Kultury Rosyjskiej. ISBN 978-83-8138-138-3.