Totální divadlo Zdeňka Pospíšila aneb o mnohovrstevnatosti a nesamozřejmosti jednoho tvůrčího života

Zdrojový dokument: Theatralia. 2021, roč. 24, č. 2, s. 181-184
Rozsah
181-184
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Hanáková, Klára. Pospa...: životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021. 462 stran. ISBN 978-80-7460-183-5.
Document