Totální divadlo Zdeňka Pospíšila aneb o mnohovrstevnatosti a nesamozřejmosti jednoho tvůrčího života

Title: Totální divadlo Zdeňka Pospíšila aneb o mnohovrstevnatosti a nesamozřejmosti jednoho tvůrčího života
Source document: Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 181-184
Extent
181-184
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Hanáková, Klára. Pospa...: životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021. 462 stran. ISBN 978-80-7460-183-5.