Žánrové specifikum deníkových zápisků věnovaných dětem a jedno česko-slovenské srovnání

Název: Žánrové specifikum deníkových zápisků věnovaných dětem a jedno česko-slovenské srovnání
Variantní název:
  • Genre specific features of diary records dedicated to children and one Czech-Slovak comparison
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 93-101
Rozsah
93-101
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Současná literatura je bohatá na vznik autobiografických žánrů: memoárů, esejů a samozřejmě deníků různého typu a zaměření. Ve slovanských literaturách se v posledních letech objevují deníkové záznamy autorek, jež jsou věnovány dětem, jejich výchově, dospívání apod. Příspěvek je zaměřen na žánrové specifikum deníkových záznamů o dětech vznikajících v současné české literatuře, konkrétně v tvorbě žurnalistky Lucie Nachtigallové (roč. 1977). Cílem příspěvku je poukázat na žánrový posun Deníků fejsbukové matky ve vztahu ke klasickému příkladu deníků věnovaných dětem z pera slovenské spisovatelky Eleny Maróthy-Šoltésové (1855–1939) Moje deti.
Contemporary literature is rich in the emergence of autobiographical genres: memoirs, essays and, of course, diaries of different types and orientations. In recent years, the Slavonic literatures include diary records of female authors dedicated to children, their upbringing, adolescence and other features. The paper focuses on genre specific features of diary records on children that emerge in contemporary Czech literature, namely in the work of the female journalist Lucie Nachtigallová (born in 1977). The aim of the paper is to show a genre shift of The Facebook Mother's Diaries [Deníky fejsbukové matky] in relation to a classic example of diaries dedicated to children written by the Slovak female writer Elena Maróthy-Šoltésová (1855–1939) My Children [Moje deti].
Note
Studie vznikla za podpory Specifického výzkumu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Ztracení na hraně staletí: Mladí lidé v současných prózách postkomunistického prostoru MUNI/A/1360/2020.
Reference
[1] BOČKOVÁ, Hana: K problematice deníku jako literárního žánru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1989–1990. D, řada literárněvědná. 1989–1990, roč. 38–39, č. D36–37, s. 37–45.

[2] BURSOV, Boris: Dostojevskij a jeho svět. Praha: Odeon, 1978.

[3] GARAJ, Ján: Elena Maróthy Šoltésová. Turčiansky Sv. Martin: Ústredie Živeny, spolku slov. žien, 1939.

[4] HURBAN VAJANSKÝ, Svetozár: Literatúra a život. Bratislava: Tatran, 1990.

[5] MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, Elena: Moje deti. Dva životy od kolísky po hrob. Zápisky a rozpravy. Bratislava: Tatran, 1968.

[6] MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, Elena: Výber I. Bratislava: Tatran, 1978.

[7] MAZÁK, Pavol et al.: Dejiny slovenskej literatúry II. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988.

[8] MRÁZ, Andrej: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1948.

[9] NACHTIGALLOVÁ, Lucie: Deník fejsbukové matky. Praha: Dobrovský s.r.o., 2016.

[10] NACHTIGALLOVÁ, Lucie: Deník fejsbukové matky pokračuje. Praha: Dobrovský s.r.o., 2017.

[11] NACHTIGALLOVÁ, Lucie: Deník fejsbukové matky (ne)končí. Praha: Dobrovský s.r.o., 2018.

[12] ODEHNALOVÁ, Lenka: Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. Žánry – témata – motivy – recepce. [Disertační práce]. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

[13] PAUČOVÁ, Lenka: "Knihy majú svoje osudy už keď sa tvoria..." Deníkové zápisky Moje děti E. M. Šoltésové a Dostojevského Deník spisovatele. In: GUNIŠOVÁ, Eliška – PAUČOVÁ, Lenka (eds.): Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 111–120.

[14] POSPÍŠIL, Ivo: Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru. Brno: Blok, 1986.

[15] POSPÍŠIL, Ivo: Labyrinty literárněvědné terminologie. Philologia, 2018, č. 2, s. 7–20.

[16] POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[17] POSPÍŠIL, Ivo: Problema struktury, funkcii i ispol'zovanija literaturovedčeskich terminov: po sledam sobstvennych popytok. Mirgorod, 2016, č. 2, s. 26–31.

[18] POSPÍŠILOVÁ, Marie: Facebooková (ne)závislost. Praha: Univerzita Karlova, 2016.

[19] ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2001.

[20] ROSENBAUM, Karol – KUSÝ, Ivan (eds.): Korešpondencia Timravy a Šoltésovej. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1952.

[21] ŠTĚPÁN, Ludvík: Žánrové podloží malých literárních forem S. J. Lece. Opera slavica, 2000, č. 1, s. 22–30.