Fonologie českých anglicismů

Název: Fonologie českých anglicismů
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2021, roč. 69, č. 2, s. 92-94
Rozsah
92-94
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Bičan, Aleš et al. Fonologie českých anglicismů. Vydání první. Praha: NLN, 2020. 196 stran. ISBN 978-80-7422-723-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bičan, Aleš. 2013. Fonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang.

[2] Duběda, Tomáš a kol. 2014. Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen ‒ metodologické otázky. Jazykovědné aktuality 51, 33‒4, 125‒141.

[3] SSJČ = Havránek, Bohuslav a kol. 1960‒1971. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia