2

Title: Pro-Fil
Rok: 2021
Ročník: 22
Číslo: 2
Rok vydání
2021
ISSN
1212-9097 (online)
Ústav FF MU
Obor
Původní vědecké práce – Original research papers
Title Document
Role zvyku a racionalizace v morálním charakteru | 1–13
Brázdil, Jan
PDF
Solomonové koncepce vektorů, její kontext a význam | 14–27
Jedlička, Petr
PDF
Irelevantnosť Turingovho testu v súčasnom hlbokom učení | 28–44
Hriadel, Ondrej
PDF
God, worship and freedom | 45–55
Pećnjak, Davor; Jolić, Tvrtko
PDF
Diskuse – Discussion
Title Document
The moral context of the Sars-Cov-2 virus pandemic | 56–67
Jemelka, Petr
PDF
Překlady – Translations
Title Document
Filosofie ironie Karla Wilhelma Ferdinanda Solgera : překlad s komentářem | 68–77
Solger, Karl Wilhelm Ferdinand
PDF
Kritické statě, recenze – Book reviews
Title Document
[Chomsky, Noam; Waterstone, Marv. Consequences of capitalism: manufacturing discontent and resistance] | 78–80
Kish, Sergej
PDF