Vesmír, lidé a viry : (Stanisław Lem)

Název: Vesmír, lidé a viry : (Stanisław Lem)
Variantní název:
  • The universe, human beings and viruses : (Stanisław Lem)
Autor: Jemelka, Petr
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2021, roč. 22, č. Special issue, s. 18-22
Rozsah
18-22
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V září letošního roku si připomínáme 100. výročí narození jednoho z nejslavnějších a nejpřekládanějších polských autorů – Stanisława Lema (1921–2006). Toto nedožité jubileum je pro nás příležitostí ke krátkému zamyšlení nad pozoruhodně pestrou a různorodou podobou jeho díla. Nejprve se pokusíme o stručnou obecnější charakteristiku Lemovy tvorby, abychom se následně zaměřili na jeden z jeho zajímavých teoretických textů. Vyslovením svérázné evoluční hypotézy zde Lem reagoval na pandemickou situaci, s níž je lidstvo konfrontováno od 80. let minulého století – nákazu virem HIV.
September this year marks the 100th birth anniversary of one of Poland's most famous and most translated authors – Stanisław Lem (1921–2006). This jubilee is a great opportunity for us to think briefly about all the eclectic and miscellaneous form of this work. First, we will try to make a brief, general description of Lem's work, so that we can then focus on one of his interesting theoretical texts. In this essay, Lem responded by expressing a peculiar evolutionary hypothesis to the pandemic situation that mankind has been confronted with since the 1980s – HIV infection.
Reference
[1] Butor, M. (1969): Repertoár, Odeon.

[2] Lem, S. (1957): Dialogi o zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w probówce, psychoanalizie cybernetycznej, elektrycznej metempsychozie, sprzężeniach zwrotnych ewolucji, eschatologii cybernetycznej, osobowości sieci elektrycznych, przewrotności elektromózgów, życiu wiecznym w skrzyni, konstruowaniu geniuszów, epilepsji kapitalizmu, maszynach do rządzenia, projektowaniu systemów społecznych, Wydawnictwo literackie.

[3] Lem, S. (1970): Fantastyka i futurologia I, II, Wydawnictvo literackie.

[4] Lem, S. (1988): Filozofia przypadku (3., přeprac.vyd.), Wydawnictvo literackie.

[5] Lem, S. (1991): Strategie parazitů, virus HIV a jedna evoluční hypotéza, Vesmír 70(11), 646–649.

[6] Lem, S. (1989): Strategie pasožytów, wirus AIDS i osobliwa hypoteza ewolucyjna, Wiedza i žycie 11/12, 32–38.

[7] Monod, J. (1970): Le hasard et la nécessité: essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Éditions de Seuil.

[8] Sirácky, A. (1946): Umierajúca civilizácia. Na prelome vekov, Matica slovenská.

[9] Souilmi et al. (2021): An ancient viral epidemic involving host coronavirus interacting genes more than 20,000 years ago in East Asia, Current Biology [online] 31(16), dostupné z: < https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.05.067 >. | DOI 10.1016/j.cub.2021.05.067

[10] Weigel, P. (1995): Stanisław Lem – životopis, Magnet-Press.