Letecká prospekce střední Moravy

Název: Letecká prospekce střední Moravy
Variantní název:
  • Aerial survey of Central Moravia
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 2, s. 77-98
Rozsah
77-98
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se věnuje problematice letecké prospekce na území střední Moravy v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Kroměříž, kde autor působí jako aktivní archeolog. První pokusy s leteckými snímky zde začínají díky J. Böhmovi již v roce 1936 (Staré Hradisko u Prostějova), ale v této době zůstalo pouze u dokumentace známých památek. Skutečná prospekce začala až v roce 1991 díky M. Bálkovi, později pak i J. Peškovi a J. Kovárníkovi. Od roku 2003 se prospekci věnuje autor příspěvku v rámci činnosti Archeologického centra v Olomouci. Počáteční lety, dokumentující probíhající archeologické výzkumy a zachycující nové lokality pouze v trase letu, byly vystřídány díky projektům NAKI I, NAKI II a územním archeologickým studiím systematickými průzkumy zkoumané oblasti (od roku 2011). Letecký průzkum napomohl identifikovat desítky nových archeologických lokalit od sídlišť, pohřebišť, přes různé typy fortifikací až po staré cesty.
The paper is dealing with the problem of aerial survey of the territory of Central Moravia in the districts of Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk and Kroměříž, where the author has been working as archaeologist. The first attempts with aerial images began here due to J. Böhm in 1936 already (Staré Hradisko u Prostějova), but they were only focused on documentation of the already known archaeological relics. True prospection started here in 1991 thanks to M. Bálek, and was also performed later by J. Peška and J. Kovárník. The author of this paper has been engaged in aerial survey of the region since 2003 within the scope of activities of the Archaeological Centre in Olomouc. The initial flights, which documented the ongoing archaeological excavations and detected new sites only in the flight path, were replaced by systematic survey of the studied area (since 2011) funded by the projects NAKI I, NAKI II and by archaeological landscape studies. Aerial survey helped to identify dozens of new archaeological sites including settlements, cemeteries, various types of fortifications and old roads.
Note
Publikace vznikla v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, Ministerstvo kultury ČR), č. DG18P02OVV058 s názvem "Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku".