A different causality and a different reality : analysis of the absurd in French Dada and pre-surrealist theatre

Název: A different causality and a different reality : analysis of the absurd in French Dada and pre-surrealist theatre
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 1, s. 163-165
Rozsah
163-165
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Kunešová, Mariana. L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français. Première édition. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. 289 pp. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 458. ISBN 978-80-210-8461-2. Available also from: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/136858.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.