Přechod z XVIII. do XIX. století jako převrat s otazníkem : sborník o klíčovém období v literaturách národů ruského impéria

Název: Přechod z XVIII. do XIX. století jako převrat s otazníkem : sborník o klíčovém období v literaturách národů ruského impéria
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 3, s. 82-84
Rozsah
82-84
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Bukharkin, Petr; Jekutsch, Ulrike. Epochenumbruch? Literatur um 1800 im Russischen Reich. Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 2021. 218 s. ISBN 978-3-447-39195-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/1335/2021 Historické epochy ve slovanských kulturách.