Přechod z XVIII. do XIX. století jako převrat s otazníkem : sborník o klíčovém období v literaturách národů ruského impéria

Title: Přechod z XVIII. do XIX. století jako převrat s otazníkem : sborník o klíčovém období v literaturách národů ruského impéria
Source document: Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 3, pp. 82-84
Extent
82-84
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Bukharkin, Petr; Jekutsch, Ulrike. Epochenumbruch? Literatur um 1800 im Russischen Reich. Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 2021. 218 s. ISBN 978-3-447-39195-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/1335/2021 Historické epochy ve slovanských kulturách.
References
[1] BUKHARKIN, P., JEKUTSCH, U. (eds): Epochenumbruch? Literatur um 1800 im Russischen Reich. Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 2021. 218 s. ISBN 978-3-447-39195-5.