Postsekularismus v kulturních a náboženských okruzích: potenciál pro slavistiku

Název: Postsekularismus v kulturních a náboženských okruzích: potenciál pro slavistiku
Variantní název:
  • Postsecularism in cultural and religious spheres: potentiality for Slavonic studies
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 127-130
Rozsah
127-130
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Ratti, Manav. The Postsecular Imagination. Postcolonialism, Religion, and Literature. First published 2013. New York – Abingdon: Routledge, Taylor&Francis Group, c2013. 242 s. ISBN 9781138822375.
Obirek, Stanisław. Europe in Dialogue with Manav Ratti's The Postsecular Imagination. Sikh Formations, 2022, 18:3-4, 374-382. https://doi.org/10.1080/17448727.2022.2104029.
Ratti, Manav. The Intersections of Postcolonialism, Postsecularism, and Literary Studies: Potentials, Limitations, Bibliographies. Sikh Formations, 2022, 18:3-4, 383-414. https://doi.org/10.1080/17448727.2022.2156193
Saikumar, Rajgopal. Reading in the Absolute Night: Re-Evaluating Secularism in Illiberal Democracies. Sikh Formations, 2022, 18:3-4, 362-367. https://doi.org/10.1080/17448727.2022.2104030.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.