K legionářské tvorbě Františka Langera

Název: K legionářské tvorbě Františka Langera
Variantní název:
  • To the legionary literary works by František Langer
Autor: Gilk, Erik
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 66-82
Rozsah
66-82
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper deals with the thematic construction of František Langer's legionary work, including short stories, plays and a novel for children. In the case of the short stories published in the collection Železný vlk (1923), their narrative situation was also analysed. The short story Za cizí město is considered a key one, pointing out the difficult situation of our soldiers during the Russian Civil War. In the extensive children's novel Pes druhé roty (1923), the author's effort to create a complex artistic image of the Siberian anabasis of the legionnaires is captivating. The mythicizing position, which could already be identified in the seeds in short stories, is fully exposed here. The most famous drama with the theme of the legions, Jízdní hlídka (1935), was already created with a longer gap between the events depicted and presents a different, no longer unequivocally positive, image of the legionnaires. A comparison with play Plukovník Švec (1928) written by Langer's comrade-in-arms Rudolf Medek, which is based on a specific historical event and caused an extensive controversy, is offered.
Reference
[1] KUDELA, Josef 1932 Aksakovská tragédie. Plukovník Švec (Brno: Moravský legionář)

[2] LANGER, František 2000 Hry I (Spisy Františka Langera, sv. 6). Ed. Milena Masáková (Praha: Divadelní ústav)

[3] LANGER, František 2001a [1920] "Bezděčný plagiát", in týž: Prostor díla. Úvahy a vyznání o kultuře (Spisy Františka Langera, sv. 13). Ed. Milena Vojtková (Praha: Akropolis), s. 325–326 (původně Cesta 3, č. 22, s. 329)

[4] LANGER, František 2001b [1935] "Jízdní hlídka", in týž: Prostor díla. Úvahy a vyznání o kultuře (Spisy Františka Langera, sv. 13). Ed. Milena Vojtková (Praha: Akropolis), s. 353–355 (původně Pestrý týden 10, č. 43, s. 4)

[5] LANGER, František 2003a Legionářské prózy (Spisy Františka Langera, sv. 2). Eds. Jana Papcunová – Marie Havránková (Praha: Kvarta)

[6] LANGER, František 2003b [1963] Byli a bylo. Vzpomínky (Spisy Františka Langera, sv. 14); ed. Jiří Holý (Praha: Akropolis 2003b)

[7] LANGER, František 2003c [1923] "Divadlo prvního pluku. Trocha vzpomínek z ruských legií", in týž: Legionářské prózy (Spisy Františka Langera, sv. 2). Eds. Jana Papcunová – Marie Havránková (Praha: Kvarta), s. 289–327

[8] LANGER, František 2004 Prózy pro mládež (Spisy Františka Langera, sv. 5). Eds. Jana Papcunová – Ivana Kraitlová (Praha: Kvarta)

[9] LANGER, František 2005 [1929] "Aksakovská tragédie", in týž: Rezidua (Spisy Františka Langera, sv. 16). Edd. Vladimír Justl – Marie Havránková (Praha: Akropolis), s. 76–79

[10] LANGER, František 2006 Korespondence I. A – K (Spisy Františka Langera, sv. 16). Eds. Milada Chlíbcová – Zdeňka Nováková (Praha: Akropolis 2006)

[11] MEDEK, Rudolf – HAVELKA, Jiří – LJUBKOVÁ, Marta 2018 [1928] Plukovník Švec (Praha: Národní divadlo)

[12] ZEMAN, Adolf 1933 Plukovník Švec (Praha: Sfinx, B. Janda)

[13] FIDLER, Jiří 2019 Dějiny československých legií v datech (Praha: Euromedia Group)

[14] GÖTZ, František 1936 Český román po válce (Prah: Fr. Borový)

[15] GREGOROVIČ, Miroslav 1992 První československý odboj. Čs. legie 1914–1920 (Jinočany: H&H)

[16] HEJL, Alexandr 2008 "Legionářská literatura autorů bojujících v Rusku", Literární archiv 40 (Legie a múzy. K historii československých zahraničních vojsk v letech 1914–1920), s. 157–191

[17] HONZÍK, Miroslav 1990 Legionáři (Praha: Novinář)

[18] JAKL, Tomáš 2018 "Československé legie v Rusku", in MEDEK, Rudolf – HAVELKA, Jiří – LJUBKOVÁ, Marta: Plukovník Švec (Praha: Národní divadlo), s. 78–89

[19] KUČERA, Martin 2000 "K politické orientaci Františka Langera", in VOJTKOVÁ, Milena – JUSTL, Vladimír (eds.): František Langer na prahu nového tisíciletí (Praha: Nadační fond Františka Langera), s. 31–46

[20] KUČERA, Martin 2008 "K zrodu, rozvoji a skonu legionářské literatury", Literární archiv 40 (Legie a múzy. K historii československých zahraničních vojsk v letech 1914–1920), s. 7–38

[21] MICHL, Jan 2008 "Kult sebevraha-hrdiny plukovníka Švece", in RANDÁK, Jan – KOURA, Petr (edd.): Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století (Praha: Dokořán – FF UK), s. 162–173

[22] NOVÁK, Arne – NOVÁK, JAN V. 1995 [1936–1939] Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny (Brno: Atlantis)

[23] PICHLÍK, Karel – KLÍPA, Bohumír – ZABLOUDILOVÁ, Jitka 1996 Českoslovenští legionáři (Praha: Mladá fronta)

[24] SAK, Robert 1996 Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914–1920) (Jinočany: H&H)

[25] ZILYNSKYJ, Bohdan 2008 "Idyla, nebo zakletí? (Ukrajinský pobyt československých legií v tvorbě Františka Langera)", Literární archiv 40 (Legie a múzy. K historii československých zahraničních vojsk v letech 1914–1920), s. 111–131