Dostojevskij důkladně a nově: vnější i vnitřní pohled

Název: Dostojevskij důkladně a nově: vnější i vnitřní pohled
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2023, roč. 16, č. 2, s. 47-53
Rozsah
47-53
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Odehnalová, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 219 stran. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 523. ISBN 978-80-280-0213-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BACHELARD, G. (1997a): Plamen svíce. Praha.

[2] BACHELARD, G. (2009): Poetika prostoru. Praha.

[3] BACHELARD, G. (2010): Poetika snění. Praha.

[4] BACHELARD, G. (1994): Psychoanalýza ohně. Praha.

[5] BACHELARD, G. (1997b): Voda a sny: esej o obraznosti hmoty. Praha.

[6] BEM, A. L. (1996): Письма о литературе. Ed. M. Bubeníková, L. Vachalovská. Praha.

[7] BEM, A. L., SREZNEVSKIJ, V. I. (2005): Переписка 1911-1936. Ed. M. Bubeníková, A. N. Gorjainov. Brno.

[8] ČERVEŇÁK, A. (1999): Dostojevského sny. Pezinok.

[9] MORSON, G. S. (1987): Hidden in Plain View: Narrative and Creative Potentials in War and Peace. Stanford.

[10] MORSON, G. S. (1981): The Boundaries of Genre: Dostoevsky's Diary of a Writer and the Traditions of Literary Utopia. Austin.

[11] MORSON, G. S. (1988): The Boundaries of Genre. Dostoyevsky's Diary of a Writer and the Traditions of Literary Utopia. Evanston.

[12] PECHAL, Z. (2011): Fenomén živlu v ruské literatuře. Olomouc.

[13] POSPÍŠIL, I. (1992b): "Архипелаг ГУЛАГ" i русская традиция "преодоления литературы". In: A. I. Solženicyn v kontexte európskej literatúry: zborník príspevkov zo sympózia o tvorbe A. I. Solženicyna. Bratislava, s. 69-77.

[14] POSPÍŠIL, I. (2018a): Edice bloku studií o literárněvědné terminologii. Philologia, 2018, č. 2, s. 7-68.

[15] POSPÍŠIL, I. (2016a): Filologie jako zakletí i svoboda: pokusy o novou filologii. Philologia, 2016, č. 2, s. 7-15.

[16] POSPÍŠIL, I. (2018b): Labyrinty literárněvědné terminologie. Philologia, 2018, č. 2, s. 7-20.

[17] POSPÍŠIL, I. (2016b§): Nová filológia: pokusy o oživenie filologickej jednoty. Philologia, 2016, č. 2, s. 7-123.

[18] POSPÍŠIL, I. (1992a): Od Bachtina k Solženicynovi. Srovnávací studie. Brno.

[19] POSPÍŠIL, I. (1999): Sny a literatura. HOST, 1999, č. 8, s. XIII-XIV.

[20] POSPÍŠIL, I. (2018c): Tři listy o sovětské literatuře Alfreda Ljudvigoviče Bema: ruský fenomén a střední Evropa. In: POSPÍŠIL, I. (ed.): Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. Brno, s. 163-175.

[21] POSPÍŠIL, I. (1997): Vynikající edice. In: SPFFBU, XLVI, D 44. Praha, s. 152-154.

[22] POSPÍŠIL, I. (1990): Žánr jako bezprostřední výraz autorovy osobnosti. Deník spisovatele F. Dostojevského a Šlépěje J. Demla. Slovenská literatura, 11990, č. 4, s. 338-349.