Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1984, roč. 33, č. D31

Obrázek
Rok
1984
Rok vydání
1984
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám doc. Dr. Jaroslava Mandáta, CSc.
Stati
Page Title
[7]-12 K šedesátinám doc. dr. Jaroslava Mandáta, CSc. Mikulášek, Miroslav | pdficon
[13]-22 Přirozenost a reflexe : o stylové jednotě sentimentální prózy N.M. Karamzina Svatoň, Vladimír | pdficon
[23]-30 Le roman noir - le roman frénétique Fryčer, Jaroslav | pdficon
[31]-37 Ke struktuře Lermontovova Hrdiny naší doby Kostřica, Vladimír | pdficon
[39]-47 Cюжeтный cинтeтизм кaк идeнoй [i.e. идейно] -xyдoжecтвeннaя кoнцeпция и мopфoлoгичecкaя чepтa poмaнa-эпoпeи : жaнpoвыe тpaдиции Tиxoгo Дoнa M. Шoлoxoвa и coвpeмeнный литepaтypный пpoцecc Mikulášek, Miroslav | pdficon
[49]-56 Románová kronika jako žánrové východisko Pospíšil, Ivo | pdficon
[57]-64 Vejstupný syn a Bludnyj syn Kopecký, Milan | pdficon
[65]-71 Nestorova Povesť vremennych let a české země Skutil, Jan | pdficon
[73]-81 Vývojové souvislosti literatury a hudby z hlediska vzniku romantismu Pražák, Richard | pdficon
[83]-88 Filip Sigmund a jeho cestopis Palas, Karel | pdficon
[89]-94 Makedonská lidová slovesnost jako zdroj vědecké a umělecké inspirace Dorovský, Ivan | pdficon
[95]-99 Tolstoj, Hostinský a socializace umění Pečman, Rudolf | pdficon
[101]-110 Josef Merhaut a Rudolf Těsnohlídek o dramatech A.P. Čechova Jeřábek, Dušan | pdficon
[111]-122 Dědic Máchův? : poznámky k Mahenovu romantismu Suchomel, Milan | pdficon
[123]-128 Čechovovská tradice v románech Regíny Ezerové Parolek, Radegast | pdficon
[129]-135 K morfologii současného dramatu Kudělka, Viktor | pdficon
[137]-144 Vztah memoárové literatury k literatuře dokumentární Válek, Vlastimil | pdficon
[145]-152 Folklór, folklorismus a lidové tradice v socialistické společnosti Beneš, Bohuslav | pdficon