D31

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1984
Ročník: 33
Číslo: D31
Rok vydání
1984
Poznámka
  • Sborník k šedesátinám doc. Dr. Jaroslava Mandáta, CSc.
Stati
Title Document
K šedesátinám doc. dr. Jaroslava Mandáta, CSc. | [7]–12
Mikulášek, Miroslav
PDF
Přirozenost a reflexe : o stylové jednotě sentimentální prózy N.M. Karamzina | [13]–22
Svatoň, Vladimír
PDF
Le roman noir - le roman frénétique | [23]–30
Fryčer, Jaroslav
PDF
Ke struktuře Lermontovova Hrdiny naší doby | [31]–37
Kostřica, Vladimír
PDF
Cюжeтный cинтeтизм кaк идeнoй [i.e. идейно] -xyдoжecтвeннaя кoнцeпция и мopфoлoгичecкaя чepтa poмaнa-эпoпeи : жaнpoвыe тpaдиции Tиxoгo Дoнa M. Шoлoxoвa и coвpeмeнный литepaтypный пpoцecc | [39]–47
Mikulášek, Miroslav
PDF
Románová kronika jako žánrové východisko | [49]–56
Pospíšil, Ivo
PDF
Vejstupný syn a Bludnyj syn | [57]–64
Kopecký, Milan
PDF
Nestorova Povesť vremennych let a české země | [65]–71
Skutil, Jan
PDF
Vývojové souvislosti literatury a hudby z hlediska vzniku romantismu | [73]–81
Pražák, Richard
PDF
Filip Sigmund a jeho cestopis | [83]–88
Palas, Karel
PDF
Makedonská lidová slovesnost jako zdroj vědecké a umělecké inspirace | [89]–94
Dorovský, Ivan
PDF
Tolstoj, Hostinský a socializace umění | [95]–99
Pečman, Rudolf
PDF
Josef Merhaut a Rudolf Těsnohlídek o dramatech A.P. Čechova | [101]–110
Jeřábek, Dušan
PDF
Dědic Máchův? : poznámky k Mahenovu romantismu | [111]–122
Suchomel, Milan
PDF
Čechovovská tradice v románech Regíny Ezerové | [123]–128
Parolek, Radegast
PDF
K morfologii současného dramatu | [129]–135
Kudělka, Viktor
PDF
Vztah memoárové literatury k literatuře dokumentární | [137]–144
Válek, Vlastimil
PDF
Folklór, folklorismus a lidové tradice v socialistické společnosti | [145]–152
Beneš, Bohuslav
PDF