Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1973, roč. 22, č. D20

Obrázek
Rok
1973
Rok vydání
1974
Stati
Page Title
[5]-15 Poznámky k fenoménu napětí a tajemství Pražan, Bronislav | pdficon
[17]-37 Dramatikova dialektická jednota teorie a praxe : (poznámka k Vančurovým poznámkám o divadelním umění) Kolařík, Jiří | pdficon
[39]-54 Ke vzniku českého literárněvědného strukturalismu Polák, Josef | pdficon
[55]-82 Květinové epigramy Fr.L. Čelakovského Závodský, Artur | pdficon
[83]-90 Litevské motivy v Zeyerově tvorbě Piročkinas, Arnoldas | pdficon
[91]-99 Pojetí národnosti a lidovosti českého folklóru, zvláště písňového, v 19. a 20. století : (k stopadesátému výročí vydání Slovanských národní písní Fr.L. Čelakovského) Beneš, Bohuslav | pdficon
[101]-109 Nejstarší české překlady z díla A.F. Pisemského Vlašínová, Vlasta | pdficon
[111]-120 Překladatelské dílo Josefa Matouše Pelikán, Jarmil | pdficon
[121]-139 Exotické a historické poémy M.J. Lermontova v evropském literárním kontextu Kšicová, Danuše | pdficon
[141]-154 Typizační a jiné tvárné postupy v románě Život Klima Samgina M. Gorkého Burian, Jaroslav | pdficon
[155]-191 Жaнpoвыe измeнeния и нeopoмaнтичecкиe тeндeнции нoвaтopcкoй линии дopeвoлюциoннoй pyccкoй дpaмaтypгии Mikulášek, Miroslav | pdficon
[193]-200 O zdrojích Jeseninovy básnické obraznosti Dorovská, Dagmar | pdficon
[201]-218 "Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisów Królowodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
[219]-228 Poémy Lesji Ukrajinky Krhoun, Mečislav | pdficon
[229]-241 Sociální realismus a jeho dědictví ve slovinské literatuře Kudělka, Viktor | pdficon
Rozhledy
Page Title
[243]-259 První překlady Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského do makedonštiny : (kapitola z dějin makedonsko-českých kulturních styků) Dorovský, Ivan | pdficon
[261]-272 Na okraj Ackermanna aus Böhmen Zatočil, Leopold | pdficon
[273]-286 Slovinská literatura a romantismus Kudělka, Viktor | pdficon
[287]-290 Prameny k dějinám českého divadla Klosová, Ljuba | pdficon
Zprávy
Page Title
[291]-294 O slovenském literárním romantismu Pražák, Richard | pdficon
294-296 Šedesát let Artura Závodského Krystýnek, Jiří | pdficon
296 Šedesátiny Jiřího Krystýnka od | pdficon
296-297 Tři večery o avantgardním divadle Čech, Vladimír | pdficon
297-298 O činnosti literárněvědné společnosti při ČSAV (pobočka v Brně) Válek, Vlastimil | pdficon
298 Výstava o Heinrichu Heinovi Závodský, Artur | pdficon
298-301 Veřejné přednášky o literatuře v r. 1972 Válek, Vlastimil | pdficon