Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1956, roč. 5, č. D3

Image
Rok
1956
Rok vydání
1957
Stati – Статьи
Page Title
[5]-16 Příspěvek ke studiu Aragonova rozchodu se surrealismem Stupka, Vladimír | pdficon
17-27 Působení novinářské činnosti Karla Čapka na výstavbu jeho pohádek Kšicová, Danuše | pdficon
28-54 K problematice slovesných druhů Závodský, Artur | pdficon
55-64 Nový pramenný materiál k vývoji Romaina Rollanda do "Jana Kryštofa" Novák, Otakar | pdficon
65-82 Ondrášovská pověst v literatuře české a polské Krystýnek, Jiří | pdficon
83-90 Rýmové a veršové shody Alexandreidy a Vévody Arnošta Pešta, Pavel | pdficon
Diskuse – Дискуссия
Page Title
91-96 K otázce lidovosti v antické literatuře Hošek, Radislav | pdficon
Rozhledy – Обзорные статьи
Page Title
97-103 Italská bohemistika v letech 1945-1955 Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
Materiály – Материалы
Page Title
104-109 Z korespondence Václava Klimenta Klicpery Válek, Vlastimil | pdficon
110-112 Z korespondence Josefa Uhra s K. Elgartem-Sokolem Závodský, Artur | pdficon
113-116 Z korespondence Zenona Przesmyckého-Miriama Františku Pastrnkovi Krystýnek, Jiří | pdficon
Dokumenty – Документы
Page Title
117-133 Za svobodu vědecké diskuse Wollman, Frank | pdficon
Recense a referáty – Рецензии и доклады
Page Title
134-141 Dvě knihy, sledující péči KSR(b) o literární tvorbu a kritiku do r. 1925 Mikulášek, Miroslav | pdficon
141-143 [Kuczynski, Jürgen. Studie o krásné literatuře a politické ekonomii] Závodský, Artur | pdficon
143-146 Česká poesie dvacátých let a básníci sovětského Ruska Kšicová, Danuše | pdficon
146-148 Alexej N. Tolstoj: O literatuře Závodský, Artur | pdficon
149-150 Dvě poznámky k anthologii Denkmäler der alttschechischen Literatur Kopecký, Milan | pdficon
150-152 Dr Rudolf Toman: Nástin dějin německé literatury Krejčí, Karel | pdficon
152-155 [Batowski, Henryk. Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny] Krystýnek, Jiří | pdficon
Zprávy – Сообщения
Page Title
156-157 Aristofanes u nás Hošek, Radislav | pdficon
157-158 Veřejné přednášky o literatuře | pdficon
hidden section Oprava
Page Title
158 Oprava | pdficon