D3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1956
Ročník: 5
Číslo: D3
Rok vydání
1957
Stati – Статьи
Title Document
Příspěvek ke studiu Aragonova rozchodu se surrealismem | [5]–16
Stupka, Vladimír
PDF
Působení novinářské činnosti Karla Čapka na výstavbu jeho pohádek | 17–27
Kšicová, Danuše
PDF
K problematice slovesných druhů | 28–54
Závodský, Artur
PDF
Nový pramenný materiál k vývoji Romaina Rollanda do "Jana Kryštofa" | 55–64
Novák, Otakar
PDF
Ondrášovská pověst v literatuře české a polské | 65–82
Krystýnek, Jiří
PDF
Rýmové a veršové shody Alexandreidy a Vévody Arnošta | 83–90
Pešta, Pavel
PDF
Diskuse – Дискуссия
Title Document
K otázce lidovosti v antické literatuře | 91–96
Hošek, Radislav
PDF
Rozhledy – Обзорные статьи
Title Document
Italská bohemistika v letech 1945-1955 | 97–103
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
Materiály – Материалы
Title Document
Z korespondence Václava Klimenta Klicpery | 104–109
Válek, Vlastimil
PDF
Z korespondence Josefa Uhra s K. Elgartem-Sokolem | 110–112
Závodský, Artur
PDF
Z korespondence Zenona Przesmyckého-Miriama Františku Pastrnkovi | 113–116
Krystýnek, Jiří
PDF
Dokumenty – Документы
Title Document
Za svobodu vědecké diskuse | 117–133
Wollman, Frank
PDF
Recense a referáty – Рецензии и доклады
Title Document
Dvě knihy, sledující péči KSR(b) o literární tvorbu a kritiku do r. 1925 | 134–141
Mikulášek, Miroslav
PDF
[Kuczynski, Jürgen. Studie o krásné literatuře a politické ekonomii] | 141–143
Závodský, Artur
PDF
Česká poesie dvacátých let a básníci sovětského Ruska | 143–146
Kšicová, Danuše
PDF
Alexej N. Tolstoj: O literatuře | 146–148
Závodský, Artur
PDF
Dvě poznámky k anthologii Denkmäler der alttschechischen Literatur | 149–150
Kopecký, Milan
PDF
Dr Rudolf Toman: Nástin dějin německé literatury | 150–152
Krejčí, Karel
PDF
[Batowski, Henryk. Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny] | 152–155
Krystýnek, Jiří
PDF
Zprávy – Сообщения
Title Document
Aristofanes u nás | 156–157
Hošek, Radislav
PDF
Veřejné přednášky o literatuře | 157–158
PDF
hidden section Oprava
Title Document
Oprava | 158
PDF