2

Title: Religio
Rok: 1998
Ročník: 6
Číslo: 2
Rok vydání
1998
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie
Title Document
Povaha a poselství Lotosové sútry, aneb, K nástupu mahájánového buddhismu | [115]–130
Werner, Karel
PDF
"Guruovská hnutí" v Rakousku : religionistické aspekty aktuální otázky | [131]–145
Hutter, Manfred
PDF
Tělo ve Starém zákoně | [147]–156
Balabán, Milan
PDF
Vztah duše a božstva u Platóna | [157]–166
Petrželka, Josef
PDF
Pella a Javne : dvě legendy o kontinuitě | [167]–188
Papoušek, Dalibor
PDF
Rozhledy
Title Document
Etika jako religionistika? : projekt srovnávací etiky | [189]–201
Brázda, Radim
PDF
Acagatský klášter : kapitola z historie burjatského buddhismu | 202–212
Bělka, Luboš
PDF
Náboženská situace v České republice po roce 1989 | 213–225
Lužný, Dušan
PDF
Zprávy
Title Document
Konference History of Religions in Europe (Hildesheim 1998) | [227]–229
Horyna, Břetislav
PDF
Religion und Nationalismus | 230–231
Lease, Gary
PDF
Religion und Nationalismus : elf Thesen zum Thema | 232–236
Horyna, Břetislav
PDF
Recenze
Title Document
[Carrasco, Davíd. Náboženství Mezoameriky: kosmovize a obřadní centra] | [237]–239
Kováč, Milan
PDF
[Denny, Frederick Mathewson. Islám a muslimská obec] | 239–240
Kovács, Attila
PDF
[Parker, Simon B., ed. Ugaritic narrative poetry] | 241–243
Segert, Stanislav
PDF
[Hoffman, Y.; Polak, F. H., ed. A light for Jacob: studies in the Bible and the Dead Sea scrolls: in memory of Jacob Shalom Licht] | 243–244
Segert, Stanislav
PDF
[Štampach, Odilo Ivan. Náboženství v dialogu: kritické studie na pomezí religionistiky a teologie] | 244–247
Horyna, Břetislav
PDF
[Jandourek, Jan; Halík, Tomáš. Ptal jsem se cest] | 247–249
Spunar, Pavel
PDF
[Hlaváček, Ivan; Bláhová, Marie, ed. Břevnov v českých dějinách: sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti milénia břevnovského kláštera] | 249–250
Krafl, Pavel
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [251]
PDF