Religio 2016, roč. 24, č. 2

Image
Rok
2016
Rok vydání
2016
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Page Title
[111]-165 The Goddess who failed? : competitive networks (or the lack thereof), gender politics, and the diffusion of the Roman cult of Bona Dea Ambasciano, Leonardo | pdficon
hidden section Sociální studia
Page Title
[165] Sociální studia | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
Page Title
[167]-188 Heaven and man in the Zhuangzi: reading a heterogeneous text Vávra, Dušan | pdficon
[189]-217 Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu" Zbíral, David; Brenon, Anne | pdficon
hidden section Pantheon
Page Title
[218] Pantheon | pdficon
Materiály – Materials
Page Title
[219]-228 Valentínova "Žeň", chvála stvoření? Ryneš, Pavel | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[229]-231 "Relocating religion": čtrnáctá konference Evropské asociace pro studium náboženství Glomb, Tomáš | pdficon
[233]-236 Contemporary Pagans go into politics: workshop "Paganism and politics: Neo-Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe" Anczyk, Adam | pdficon
Page Title
[232] Religionistické učební texty vydané na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[237]-239 Luther H. Martin – Donald Wiebe (eds.). Conversations and Controversies in the Scientific Study of Religion Václavík, David | pdficon
240-242 [Cermanová, Pavlína. Čechy na konci věků: apokalyptické myšlení a vize husitské doby] Marša, Vít | pdficon
242-244 [Soukupová, Helena. Svatá Anežka Česká: život a legenda] Stará, Lenka | pdficon
244-246 [Malura, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku] Malý, Tomáš | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[247] Pokyny pro autory | pdficon