Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1970
Rozsah
237 s., 90 s. obr. příl. + mapa
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 142
Jazyk
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 61017
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Tafeln
Page Chapter number Title
Tafeln | pdf icon
hidden-section Vorwort
Page Chapter number Title
7-8 Vorwort | pdf icon Podborský, Vladimír
hidden-section Einleitung
Page Chapter number Title
9-17 I. | Einleitung | pdf icon Podborský, Vladimír
hidden-section Die schlesische Kultur
Page Chapter number Title
18-55 II. | Die schlesische Kultur | pdf icon Podborský, Vladimír
hidden-section Die Podoler Kultur
Page Chapter number Title
56-88 III. | Die Podoler Kultur | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
89-146 IV. | Bronzegegenstände des späten Bronzezeit | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
147-172 V. | Einflüsse der sog. thrako-kimmerischen Denkmälergruppe in Mähren | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
173-186 VI. | Mähren an der Schwelle der Eisenzeit | pdf icon Podborský, Vladimír
hidden-section Schlusswort
Page Chapter number Title
187-193 Schlusswort | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
194 Zwei Bemerkungen des Autors | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
195-211 Verzeichnis der Fundstätten der schlesischen Kultur in Mähren | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
212-217 Verzeichnis der Fundstätten der Podoler Kultur in Mähren | pdf icon Podborský, Vladimír
hidden-section Literaturverzeichnis
Page Chapter number Title
218-233 Literaturverzeichnis | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
234 Verzeichnis der zitierten Sammelwerke | pdf icon Podborský, Vladimír
Page Chapter number Title
235-236 Verzeichnis der angewandten Abkürzungen | pdf icon Podborský, Vladimír