Райко Жинзифов : воздeйствие русской и украинской литературы на его творчество

Název: Райко Жинзифов : воздeйствие русской и украинской литературы на его творчество
Transliterovaný název
Rajko Žinzifov : vozdejstvije russkoj i ukrainskoj literatury na jego tvorčestvo
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
1988
Rozsah
141 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 275
Jazyk
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 93023
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Введение
Chapter number Title Custom text
Введение | 7–10
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Первые стихотворения | 11–21
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Райко Жинзифов и Михаил Юрьевич Лермонтов | 23–28
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Райко Жинзифов и Александр Сергеевич Пушкин | 29–33
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Тоска поэта по родному краю | 35–39
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Райко Жинзифов и Иван Иванович Козлов | 41–43
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Исторические мотивы в поэзии Райко Жинзифова | 45–50
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Райко Жинзифов и Тарас Григорьевич Шевченко | 51–71
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Райко Жинзифов и Николай Алексеевич Некрасов | 73–83
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Райко Жинзифов и "Слово о полку Игореве" | 85–89
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Революционные идеи в творчестве Райко Жинзифова | 91–101
Dorovský, Ivan
PDF
hidden-section Заключение
Chapter number Title Custom text
Заключение | 103–114
Dorovský, Ivan
PDF
hidden-section Mnohodomý tvůrce
Chapter number Title Custom text
Mnohodomý tvůrce | 115–125
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Важнейшие издания произведений Райко Жинзифова | 127
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Библиография (выбор) | 129–135
Dorovský, Ivan
PDF
hidden-section Примечание
Chapter number Title Custom text
Примечание | [137]
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Указатель имен | 139–141
Dorovský, Ivan
PDF