L'estructura argumental dels noms en català

Název: L'estructura argumental dels noms en català
Variantní název
Argument structure of nouns in Catalan
Vydání
Primera edición
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
345 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 465
ISBN
978-80-210-8669-2
978-80-210-8670-8 (online : pdf)
Jazyk
katalánsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6402071
Anotace
  • Monografie se věnuje analýze argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, a to jak z pohledu teoretického, tak i deskriptivního. Jejím účelem je určit a systematicky klasifikovat vlastnosti argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, nabídnout přehled jejich syntaktických vlastností a vysvětlit modely pravidelností vyvozených ze studovaného materiálu. -- S položením primární otázky "Jak se syntakticky projevují argumenty podstatných jmen v katalánštině?" jsou spojeny také tři sekundární otázky, a to "Která podstatná jména v katalánštině přijímají argumenty?", dále "Jakou podobu mají nominální argumenty v katalánštině? Na čem závisí?", a konečně "Jaké je řazení argumentových komplementů podstatných jmen v případech, kdy jich najdeme více v rámci jednoho syntagmatu?". K nalezení odpovědí a k provedení analýzy využívá autorka data o více než 200 podstatných jménech, která byla získána z Informatizovaného textového korpusu katalánského jazyka (Corpus textual informatitzat de la llengua catalana – CTILC).
  • This book analyzes the structure of noun phrases in Catalan from a theoretical and descriptive perspectives, with the main purpose of determining and systematizing the properties of the argument structure of nominals in Catalan. It also intends to offer a general view of its syntactic materialization in Catalan and to offer some explanation to the main regular patterns. -- The main question of this research, "How do nominal arguments in Catalan syntactically materialize?" implies having to answer to three secondary questions: "Which are the nouns that admit arguments in Catalan?", "How are nominal arguments realized in Catalan? What do realizations depend on?", and "What is the order of the argument complements of the nouns when more than one argument appears in the same phrase?". To solve these enquiries, the author analyzed from more than 200 nouns, which was obtained from the Textual computerized corpus of the Catalan (Corpus textual informatitzat de la llengua catalana – CTILC).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Elga Cremades Cortiella
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Introducció
Chapter number Title Custom text
1 | Introducció | 7–8
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Hipòtesis, marc teòric i metodologia | 9–14
Cremades Cortiella, Elga
PDF
hidden-section Antecedents
Chapter number Title Custom text
3 | Antecedents | 15–40
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Estudi dels arguments nominals en la tradició catalana | 41–79
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (I): carachterització general | 80–129
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (II): nombre, forma i patrons de regularitat | 130–329
Cremades Cortiella, Elga
PDF
hidden-section Conclusions
Chapter number Title Custom text
7 | Conclusions | 330–334
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
Argument structure of nouns in Catalan : summary | 335–336
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
Referències bibliogràfiques | 337–345
Cremades Cortiella, Elga
PDF