L'estructura argumental dels noms en català

Title: L'estructura argumental dels noms en català
Variant title:
  • Argument structure of nouns in Catalan
Edition
Primera edición
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
345 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 465
ISBN
978-80-210-8669-2
978-80-210-8670-8 (online : pdf)
Language
Catalan
Link to MU library catalogue: 6402071
Description
  • Monografie se věnuje analýze argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, a to jak z pohledu teoretického, tak i deskriptivního. Jejím účelem je určit a systematicky klasifikovat vlastnosti argumentové struktury podstatných jmen v katalánštině, nabídnout přehled jejich syntaktických vlastností a vysvětlit modely pravidelností vyvozených ze studovaného materiálu. -- S položením primární otázky "Jak se syntakticky projevují argumenty podstatných jmen v katalánštině?" jsou spojeny také tři sekundární otázky, a to "Která podstatná jména v katalánštině přijímají argumenty?", dále "Jakou podobu mají nominální argumenty v katalánštině? Na čem závisí?", a konečně "Jaké je řazení argumentových komplementů podstatných jmen v případech, kdy jich najdeme více v rámci jednoho syntagmatu?". K nalezení odpovědí a k provedení analýzy využívá autorka data o více než 200 podstatných jménech, která byla získána z Informatizovaného textového korpusu katalánského jazyka (Corpus textual informatitzat de la llengua catalana – CTILC).
  • This book analyzes the structure of noun phrases in Catalan from a theoretical and descriptive perspectives, with the main purpose of determining and systematizing the properties of the argument structure of nominals in Catalan. It also intends to offer a general view of its syntactic materialization in Catalan and to offer some explanation to the main regular patterns. -- The main question of this research, "How do nominal arguments in Catalan syntactically materialize?" implies having to answer to three secondary questions: "Which are the nouns that admit arguments in Catalan?", "How are nominal arguments realized in Catalan? What do realizations depend on?", and "What is the order of the argument complements of the nouns when more than one argument appears in the same phrase?". To solve these enquiries, the author analyzed from more than 200 nouns, which was obtained from the Textual computerized corpus of the Catalan (Corpus textual informatitzat de la llengua catalana – CTILC).
License: Not specified license
Rights holder
Elga Cremades Cortiella
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Introducció
Chapter number Title Custom text
1 | Introducció | 7–8
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Hipòtesis, marc teòric i metodologia | 9–14
Cremades Cortiella, Elga
PDF
hidden-section Antecedents
Chapter number Title Custom text
3 | Antecedents | 15–40
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Estudi dels arguments nominals en la tradició catalana | 41–79
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (I): carachterització general | 80–129
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (II): nombre, forma i patrons de regularitat | 130–329
Cremades Cortiella, Elga
PDF
hidden-section Conclusions
Chapter number Title Custom text
7 | Conclusions | 330–334
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
Argument structure of nouns in Catalan : summary | 335–336
Cremades Cortiella, Elga
PDF
Chapter number Title Custom text
Referències bibliogràfiques | 337–345
Cremades Cortiella, Elga
PDF