Cremades Cortiella, Elga

Name variants:

Cremades Cortiella, Elga (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Antecedents. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 15–40.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Argument structure of nouns in Catalan : summary. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 335–336.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Conclusions. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 330–334.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Contingut. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 5–6.

Article
Cremades Cortiella, Elga. Estructura argumental i noms no eventuals en català: una aproximació descriptiva. Études romanes de Brno. 2016, vol. 37, iss. 1, pp. 193–208.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Estudi dels arguments nominals en la tradició catalana. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 41–79.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (I): carachterització general. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 80–129.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (II): nombre, forma i patrons de regularitat. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 130–329.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Hipòtesis, marc teòric i metodologia. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 9–14.

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Introducció. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 7–8.

Book
Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017

Chapter
Cremades Cortiella, Elga. Referències bibliogràfiques. In: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 2017, pp. 337–345.

Article
Cremades Cortiella, Elga. [Vilà, Montserrat; Castellà, Josep M. 10 idees clau: ensenyar la competència oral a classe: aprendre a parlar en públic]. Études romanes de Brno. 2016, vol. 37, iss. 2, pp. 268–269.