Antecedents

Title: Antecedents
Source document: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. Primera edición Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 15-40
Extent
15-40
Type
Chapter
Language
Catalan
Note
Obsahuje: 3.1 Introducció -- 3.2 Primers estudis des d'un enfocament generativista -- 3.3 Enfocament lexicalista: Grimshaw (1990) -- 3.4 Enfocament sintactista (I): SV intern -- 3.5 Enfocament sintactista (II): altres propostes -- 3.6 Recapitulació
Rights access
embargoed access
License: Not specified license