Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (I): carachterització general

Title: Estudi teoricodescriptiu dels arguments nominals en català (I): carachterització general
Source document: Cremades Cortiella, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. Primera edición Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 80-129
Extent
80-129
Type
Chapter
Language
Catalan
Note
Obsahuje: 5.1 Introducció -- 5.2 Estructura argumental i graella temàtica -- 5.3 Estructura aspectual -- 5.4 Formació dels noms a la sintaxi -- 5.5 Assignació de cas -- 5.6 Noms eventuals i noms resultatius -- 5.7 Recapitulació
Rights access
embargoed access
License: Not specified license