Творческая эволюция Василия Шукшина : [нравственно-философские искания и жанрово-стилевые особенности художественной системы]

Název: Творческая эволюция Василия Шукшина : [нравственно-философские искания и жанрово-стилевые особенности художественной системы]
Transliterovaný název
Tvorčeskaja èvoljucija Vasilija Šukšina : [nravstvenno-filosofskije iskanija i žanrovo-stilevyje osobennosti chudožestvennoj sistemy]
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
c1988
Rozsah
137 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 282
Jazyk
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 117559
Poznámka
  • Obsahuje bibliografii.
  • České resumé.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
Вступление : Василий Шукшин - правда, миф, легенда : краткий обзор литературы о Шукшине | 7–11
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Глава 1 | Идейно-эстетическая концепция художественного творчества в системе взглядов В. Шукшина | 12–40
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Глава 2 | Комическое и трагическое как категории мировосприятия : юмор и сатира в творческом методе Шукшина | 41–85
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Глава 3 | Поэтика и структура шукшинского рассказа | 87–119
Binová, Galina Pavlovna
PDF
hidden-section Заключение
Chapter number Title Custom text
Заключение | 121–122
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Список использованной специальной литературы | 123–127
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Основные художественные тексты и публицистика Шукшина | 129
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Tvůrčí vývoj Vasilije Šukšina : eticko-filozofická hledání, žánrové a stylové zvláštnosti uměleckého systému : resumé | 131–137
Binová, Galina Pavlovna
PDF