1-2

Title: Porta Balkanica
Rok: 2021
Ročník: 12
Číslo: 1-2
Rok vydání
2021
ISSN
1804-2449 (print)
2570-5946 (online)
Ústav FF MU
Lingvistika
Title Document
On the modern Greek origin of the Albanian KACA-prefixoids | [5]–18
Krimpas, Panagiotis G.
PDF
Literatura
Title Document
Náhorní plošina: dystopické vize Vladimira Svintily | [19]–24
Mikulecký, Jakub
PDF
Dimčo Debeljanov mezi novoromantismem a symbolismem m : nad českou recepcí tvorby "tichého" básníka | [25]–36
Černý, Marcel
PDF
Kulturologie
Title Document
Následky válečného sexuálního násilí v Bosně a Hercegovině : diskurzy o dětech zrozených ze znásilnění v etnicky rozdělené společnosti | [37]–52
Zdrálková Grossová, Veronika
PDF
Historie
Title Document
Idea uherské státnosti a Slované ve středověkých uherských kronikářských textech | [53]–66
Téra, Michal
PDF
Reportáž
Title Document
Svatá hora: nápor modernity versus staré tradice : několik postřehů z cesty po Athosu | [67]–80
Štěpánek, Václav
PDF
Jak se do Česka dostávají filmy z Balkánu? Jak byl založen Balkanfilm? | [81]–82
Kostelník, Milan
PDF
Recenze
Title Document
Mary Edith Durhamová. V albánských výšinách: putování za horskými kmeny | [83]–85
Budilová, Lenka J.
PDF
Lenka J. Budilová. Od krevní msty k postsocialismu | [86]–87
Dobra, Robert
PDF
Překlad
Title Document
Dimčo Debeljanov: Legenda o smilné královně | [88]–90
Debeljanov, Dimčo
PDF
Za bulharistou Vladimírem Křížem | [91]–103
Černý, Marcel
PDF
Rozhovor
Title Document
Rozhovor s novými členy redakce Porty Balkanicy | [104]–110
Fatková, Gabriela; Jakoubková Budilová, Lenka; Navrátilová, Barbora; Zajac, Oliver
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [111]–[112]
PDF