Filozofové ve městě

Obrázek
Variantní název
Philosophers in the city
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2021
Rozsah
149 stran
Edice
  • MUNI ARTS 100
ISBN
978-80-210-9826-8
978-80-210-9827-5 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6481879
Anotace
  • Kniha Filozofové ve městě vznikla při příležitosti stého výročí založení Filozofického semináře Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je věnovaná připomínce prvních devíti filozofů, kteří postupně vykonávali funkci vedoucího Filozofického semináře (pozdější Katedry filozofie). Jejich život, dílo a působení v čele katedry připomínají ukázky z jejich odborných a popularizačních textů z materiálů uložených v Archivu Masarykovy univerzity. Vybrané texty umožňují nahlédnout do úřední i osobní korespondence, deníkových záznamů, vzpomínek jejich současníků a dalších dokumentů spjatých s jejich dílem a životem. Texty a archiválie jsou propojeny a paralelizovány s obecnými filozofickými tématy a evropskými filozofy tehdejšího období, stejně jako s filozofy současnými.
  • The book Philosophers in the City was created on the occasion of the centenary of the founding of the Philosophical Seminar of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno. It is dedicated to the reminder of the first nine philosophers, who gradually held the position of head of the philosophical seminary, the later department of philosophy. Their life, work and work at the head of the department are reminiscent of excerpts from their professional and popular texts, from materials stored in the Archives of Masaryk University. Selected texts provide insight into official and personal correspondence, diary entries, memories of their contemporaries and other documents related to their work and life. The texts and archives are connected and paralleled with general philosophical themes and European philosophers of the time as well as contemporary philosophers.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
Page Chapter number Title
7-9 3 x 3 je devět filozofů | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
11-22 Otakar Zich – muž a klavír na počátku | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
25-39 Mihajlo Rostohar – experimenty a malé vrtochy velkých mužů | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
41-51 Vladimír Hoppe – filozof, který příliš nemluvil | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
53-63 Josef Ludvík Fischer – deník, Sókratés a skladebná filozofie | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
65-82 Josef Tvrdý – průvodce filozofií a bytí k smrti | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
85-97 Mirko Novák – estetika, hudba a problém oficiála Tříšky | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
99-117 Josef Macháček – učitel v čele filozofického kroužku | pdf icon Brázda, Radim; Barša, Pavel; Horyna, Břetislav
Page Chapter number Title
119-129 Jiří Cetl – filozofické apokryfy a podzim filozofů | pdf icon Brázda, Radim
Page Chapter number Title
131-139 Lubomír Nový – filozof v neklidné době | pdf icon Brázda, Radim
hidden-section Prameny a bibliografie
Page Chapter number Title
141-144 Prameny a bibliografie | pdf icon
Page Chapter number Title
145 Philosophers in the city : summary | pdf icon
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
147-149 Jmenný rejstřík | pdf icon