1-2

Title: Porta Balkanica
Rok: 2017
Ročník: 9
Číslo: 1-2
Rok vydání
2017
ISSN
1804-2449
Ústav FF MU
Kulturologie
Title Document
Od otroctví k soužití: terminologická tápání v bulharské reflexi osmanské minulosti | [5]–18
Kouba, Miroslav
PDF
Systém dvojjazyčného školství gradišćanských Chorvatů | [51]–56
Šmídková, Lenka
PDF
Etnologie
Title Document
Balkán jako etnografické muzeum Evropy? aneb Hledání ztraceného času | [19]–28
Bočková, Helena
PDF
Historie
Title Document
Rekonceptualizace založení a osídlení Vojvodova – od monogeneze k polygenezi, od lokalit k sítím : (na příkladu rodiny Pappových) | [29]–38
Jakoubek, Marek
PDF
České stopy v Gorné Orjachovici | [39]–50
Lančová, Tereza
PDF
Esej
Title Document
Ivo Andrić (1892–1975) a srbský národný naratív : identita, nacionalizmus a kosovský kult | [57]–62
Melichárek, Maroš
PDF
Recenze
Title Document
Hledání odpovědí na 'bosenskou otázku' 20 let po daytonu: pohledy z Mostaru a Banja Luky | [63]–72
Čermák, Petr
PDF
[Žíla, Ondřej. "Jedna si jedina moja domovina?": etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013] | [73]–77
Melichárek, Maroš
PDF
[Jakoubek, Marek et. al. Krajané: hledání nových perspektiv] | [78]–79
Petzová, Iveta
PDF
Překlad
Title Document
Flutura Açka – Kde jsi? (úryvek z románu) | [80]–86
Açka, Flutura
PDF
Reportáž
Title Document
VII. medzinárodné balkanistické sympózium | [87]–92
Šátková, Michaela
PDF
Bulharské fondy a bulharistická činnost Slovanské knihovny : (u příležitosti 100. výročí bulharistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) | [93]–94
Jakoubek, Marek
PDF
Juhoslavizmus verzus čechoslovakizmus: konfliktné dejiny ideológií v strednej a juhovýchodnej Európe : (zpráva z konference) | [95]–96
Zeman, Pavel
PDF
Rozhovor
Title Document
V jihovýchodní Evropě je nejzajímavější etnická různorodost | [97]–100
Redakce časopisu Porta Balkanica; Rychlík, Jan
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [101]–[102]
PDF