Ke kategorii literárního prostoru

Název: Ke kategorii literárního prostoru
Variantní název
Toward a category of literary space
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 149-182
Rozsah
149-182
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
The study focuses on two main topics. The first theme discussed is the possibility to develop a theoretical-application model of a description of the literary category of space as a semantic quality; the second is a specific example – the special schemes and configurations in selected romanettos by Jakub Arbes. The theoretical part of the study is devoted to a method of describing special categories within a unified classification model, which is designed to reflect, on the one hand, the findings concerning the literary space up to date, but also to be functionally applicable within the frame of the contemporary approach to the description of literary-historical phenomena that draw from the so-called synoptic-pulsation modelling. The functionality of the proposed model is verified by means of its application to specific romanettos by Jakub Arbes, which are selected not only to represent various stages of Arbes's work, but also de facto to reflect the general development of thematic transformations from the poetics of romanticism to realism in the Czech literature of the second half of the 19th century. From this viewpoint, Arbes's writings are a transitory phenomenon, whose pulsation qualities can be, besides other categories, functionally reflected and described on the level of spatial schemes.
Reference
[1] ARBES, Jakub, 2006. Romaneta (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[2] ARBES, Jakub, 1969. Svatý Xaverius a jiná romaneta (Praha: Odeon)

[3] LEWIS, Matthew Gregory, 1971. Mnich: romantický román; přel. F. Vrba (Praha: Odeon)

[4] MÁCHA, Karel Hynek, 1972. Dobrou noc, ó lásko (Praha: Československý spisovatel)

[5] MÁCHA, Karel Hynek, 1986. Prózy, zápisníky, deníky (Praha: Československý spisovatel)

[6] RADCLIFFE, Ann, 1978. Záhady Udolfa: román s několika básnickými vložkami; přel. E. Hornátová a J. Hornát (Praha: Odeon)

[7] FOŘT, Bohumil, 2011. "Naratologické aspekty české realistické prózy"; in M. Mikulová – I. Taranenková (eds.): Reálná podoba realizmu (Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV), s. 85–95

[8] HAMAN, Aleš, 2010. Trvání v proměně: česká literatura devatenáctého století (Praha: Arsci)

[9] HAMAN, Aleš, 2002. Česká literatura 19. století (České Budějovice: Jihočeská univerzita)

[10] HORVÁTH, Tomáš, 2011. "Realistická reprezentácia z perspektivy štrukturalizmu a postštrukturalizmu"; in M. Mikulová – I. Taranenková (eds.): Reálná podoba realizmu (Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV), s. 23–48

[11] HRBATA, Zdeněk – PROCHÁZKA, Martin, 2005. Romantismus a romantismy (Praha: Nakladatelství Karolinum)

[12] HRBATA, Zdeněk, 1997. "Hrady a jejich zříceniny"; in D. Hodrová (ed.): Poetika míst: kapitoly z literární tematologie (Jinočany: H&H), s. 25–41

[13] JAKOBSON, Roman, 1995. "O realismu v umění"; in Poetická funkce; přel. M. Červenka, M. Chlíbcová, T. Pokorná (Jinočany: H&H), s. 138–144

[14] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 2006. "Komentář"; in J. Janáčková – M. Sendlerová (eds.): Jakub Arbes: Romenata (Praha Nakladatelství Lidové noviny), s. 625–657

[15] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1975. Arbesovo romaneto: z poetiky české prózy (Praha: Univerzita Karlova)

[16] JEDLIČKOVÁ, Alice, 2010. Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely (Praha: Academia)

[17] KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana (eds.), 2002. Encyklopedický slovník češtiny (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[18] KREJČÍ, Karel, 1946. Jakub Arbes – život a dílo (Moravská Ostrava – Praha: Nakladatekství Josef Lukasík)

[19] LOTMAN, Jurij Michailovič, 2013. Kultura a exploze; přel. M. Zdražilová (Brno: Host)

[20] MACHALA, Lubomír, 2001. Literární bludiště: bilance polistopadové prózy (Praha: Nakladatelství BRÁNA)

[21] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1982. "Polákova Vznešenost přírody. Pokus o rozbor a vývojové zařadění básnické struktury"; in H. Mukařovská – R. Havel (eds.): Studie z poetiky (Praha: Odeon), s. 439–513

[22] PATOČKA, Jan, 1969. "Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy"; Divadlo 20, s. 1–5

[23] POLÁK, Karel, 1948. "Co je romaneto"; Listy filologické, 72, č. 2/4, s. 236–244

[24] RYANOVÁ, Marie-Laure, 2010. "Narativní prostor"; Aluze III, s. 38–46

[25] SLAWIŃSKI, Janusz, 2002. "Prostor v literatuře: základní rozdělení a úvodní samozřejmosti"; in J. Trávníček (ed.): Od poetiky k diskurzu: výbor z polské literární teorie 70. – 90. let XX. století (Brno: Host), s. 116–129

[26] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično (Brno: Host)

[27] TUREČEK, Dalibor, 2011. "Synoptický model českého literárního realismu: pracovní hypotéza"; in M. Mikulová – I. Taranenková (eds.): Reálná podoba realizmu (Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV), s. 68–84

[28] TUREČEK, Dalibor, 2010. "Ach zemi krásnou, zemi milovanou"; in A. Haman – R. Kopáč (eds.): Mácha redivivus (Praha: Academia), s. 61–86

[29] ZAJAC, Peter, 2011. "Reprezentácia, referencialita, realizmus"; in M. Mikulová – I. Taranenková (eds.): Reálná podoba realizmu (Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV), s. 11–22

[30] ZAJAC, Peter, 2006. "Literárne dejepisectvo jako synoptická mapa"; in D. Tureček – Z. Urválková (eds.): Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století (Olomouc: Periplum), s. 13–22

[31] ZMĚLÍK, Richard, 2013. "Arbesovo romaneto Sivooký démon a Urbanova novela Michaela (literárněteoretická komparace s ohledem k žánrovému profilu)"; Studia Slavica, 17, č. 2, s. 141–152

[32] ZORAN, Gabriel, 2009. "K teorii narativního prostoru"; Aluze I, s. 39–55