Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti

Název: Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti
Variantní název:
  • J. K. Tyl's short story From the Life of the Poor (Christmas Eve)
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 45-62
Rozsah
45-62
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study focuses on the interpretation and also contemporary as well as later literary historical reception of J. K. Tyl's short story From the Life of the Poor (Christmas Eve). The author of the study questions the marxist intepretations which consider the short story the first social short story with obviously realist aims – the autor disputes that the story is dominated by features of biedermeier, nor by realism.
Reference
[1] ERBEN, Karel Jaromír, 2011. Kytice; ed. Jiří Kudrnáč (Brno: Doplněk)

[2] MÁCHA, Karel Hynek, 2008. Prózy (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[3] NEBESKÝ, Václav Bolemír, 1953. O literatuře (Praha: Československý spisovatel)

[4] NERUDA, Jan, 1859. Škodlivé směry. Obrazy života 1, 1859, s. 190–192, s. 231–232

[5] NERUDA, Jan, 1950. Škodlivé směry; in týž: O umění (Praha: Československý spisovatel), s. 26–34

[6] TOMSA, František Bohuslav, 1824. Odplata za lásku dětinskou; Čechoslav 1824, č. 16–17, s. 121–125, s. 129–132

[7] TURNOVSKÝ, Josef Ladislav, 1892. Život a doba Josefa Kajetana Tyla (Praha: Alois Hynek)

[8] TYL, Josef Kajetán, 1845. Ze života chudých (Štědrý večer); Květy 12, 1845, č. 38, s. 149–150, č. 39, s. 153–154, č. 56, s. 221–222, č. 57, s. 225–226, č. 58, s. 230–231, č. 59, s. 234–235, č. 60, s. 238–239, č. 71, s. 282, č. 72, s. 286, č.73, s. 290–291, č. 75, s. 298–299, č. 76, s. 302, č. 77, s. 306–307, č. 82, s. 325–326, č. 85, s. 338–339

[9] TYL, Josef Kajetán, 1951. Ze života chudých (Štědrý večer); in týž: Výbor z díla (Praha: Mladá fronta), s. 91–127

[10] TYL, Josef Kajetán, 1954. Dramatické obrazy ze života (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)

[11] TYL, Josef Kajetán, 1989. Paralipomena. Korespondence (Praha: Odeon)

[12] DOLEŽEL, Lubomír, 1993. Narativní způsoby v české literatuře (Praha: Český spisovatel)

[13] HÝSEK, Miloslav, 1926. J. K. Tyl (Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes)

[14] CHARYPAR, Michal, 2010. Raná recepce Máchovy "Marinky" v próze třicátých až čtyřicátých let 19. století; in Piorecký, Karel (ed.): Máchovské rezonance (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis)

[15] KAČER, Miroslav, 1954. Doslov; in Tyl, Josef Kajetán: Dramatické obrazy ze života (Praha: SNKLHU), s. 462–474

[16] KAČER, Miroslav, 1961. Zlom (1845–1846); in Otruba, Mojmír a Miroslav Kačer: Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla (Praha: SNKLU), s. 213–244

[17] KUSÁKOVÁ, Lenka, 2003. Krásná próza raného obrození 2. Antologie (Praha: Nakladatelství Karolinum)

[18] KUSÁKOVÁ, Lenka, 2012. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830–1850) (Praha: Academia)

[19] MOCNÁ, Dagmar, 2004. "Povídka"; in Mocná, Dagmar, Josef Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů (Praha/Litomyšl: Paseka), s. 515–523

[20] NEJEDLÝ, Zdeněk, 1950. Tyl – Hálek – Jirásek (Praha: Československý spisovatel)

[21] NEJEDLÝ, Zdeněk, 1953. O literatuře (Praha: Československý spisovatel)

[22] OTRUBA, Mojmír a Miroslav KAČER, 1961. Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla (Praha: SNKLU)

[23] STANZEL, Franz, 1989. Theorie des Erzählens (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht)

[24] ŠTĚPÁNEK, Vladimír, 1960. Druhé období Tylovy činnosti a života (1845–1856); in Felix Vodička a kol.: Dějiny české literatury II (Praha: Nakladatelství československé akademie věd), s. 416–431

[25] TUREČEK, Dalibor a kol., 2001. Rozporuplná sounáležitost (Praha: Divadelní ústav)

[26] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično (Brno: Host)

[27] VODIČKA, Felix, 1998. Dějiny ohlasu literárních děl; in týž: Struktura vývoje (Praha: Dauphin), s. 50–62