Urválková, Zuzana

Varianty jmen:

Urválková, Zuzana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Dušková, Pavlína; Urválková, Zuzana; Vobecká, Dagmar. Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc.. Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 18–28.

Článek

Článek
Urválková, Zuzana. České listy Siegfrieda Kappera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, roč. 50, č. V4, s. 51–54.

Článek
Urválková, Zuzana. Die Erzählung "Pan učitel" von Božena Němcová zwischen Texten und Kontexten. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2021, roč. 35, č. 2, s. 41–61.

Článek
Urválková, Zuzana. K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století : Johannes Hus (1841) Karla Jiřího Herloše a Dekret kutnohorský (1841) Josefa Kajetána Tyla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. 27–39.

Článek
Urválková, Zuzana. Mezigenerační vztahy z mnoha úhlů pohledu. Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 199–202.

Článek
Urválková, Zuzana. Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 145–157.

Článek
Urválková, Zuzana; Tureček, Dalibor. Rozhovor s prof. PhDr. Daliborem Turečkem, CSc.. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 207–213.

Článek
Urválková, Zuzana. Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 45–62.

Článek
Urválková, Zuzana. Zdeněk Kožmín interpretující: nad Máchovou znělkou "Tichý tis nad růži stíny sklání". Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 25–31.