Urválková, Zuzana

Name variants:

Urválková, Zuzana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Dušková, Pavlína; Urválková, Zuzana; Vobecká, Dagmar. Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc.. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 18–28.

Article

Article
Urválková, Zuzana. České listy Siegfrieda Kappera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 51–54.

Article
Urválková, Zuzana. Die Erzählung "Pan učitel" von Božena Němcová zwischen Texten und Kontexten. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2021, vol. 35, iss. 2, pp. 41–61.

Article
Urválková, Zuzana. K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století : Johannes Hus (1841) Karla Jiřího Herloše a Dekret kutnohorský (1841) Josefa Kajetána Tyla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 27–39.

Article
Urválková, Zuzana. Mezigenerační vztahy z mnoha úhlů pohledu. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 199–202.

Article
Urválková, Zuzana. Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 145–157.

Article
Urválková, Zuzana; Tureček, Dalibor. Rozhovor s prof. PhDr. Daliborem Turečkem, CSc.. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 207–213.

Article
Urválková, Zuzana. Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 45–62.

Article
Urválková, Zuzana. Zdeněk Kožmín interpretující: nad Máchovou znělkou "Tichý tis nad růži stíny sklání". Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 25–31.