K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století : Johannes Hus (1841) Karla Jiřího Herloše a Dekret kutnohorský (1841) Josefa Kajetána Tyla

Název: K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století : Johannes Hus (1841) Karla Jiřího Herloše a Dekret kutnohorský (1841) Josefa Kajetána Tyla
Variantní název:
  • Zum Bild der böhmischen Geschichte in der tschechischen und deutschen historischen Prosa der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts : dargestellt an Johannes Hus (1841) von Karel Jiří Herloš und an Dekret kutnohorský (Kuttenberger Dekret) (1841) von Josef Kajetán Tyl
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, roč. 49, č. V3, s. [27]-39
Rozsah
[27]-39
  • ISSN
    1213-2144
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.