V3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Rok: 2000
Ročník: 49
Číslo: V3
Název čísla
Karlu Palasovi a Vlastimilu Válkovi k sedmdesátinám
Rok vydání
2001
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2643-X