Die Erzählung "Pan učitel" von Božena Němcová zwischen Texten und Kontexten

Název: Die Erzählung "Pan učitel" von Božena Němcová zwischen Texten und Kontexten
Variantní název
Božena Němcová's story "Pan učitel" [Our Teacher] amidst texts and contexts
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2021, roč. 35, č. 2, s. 41-61
Rozsah
41-61
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
německy
Abstrakt(y)
In this paper, I focus on the intertextual relations and contexts of Božena Němcová's short fiction "Pan učitel" [Our Teacher], especially in relation to František Mošner's educational story "Pěstounka" [Foster-mother] (1851) and the piece of prose "Philosophie für die Ewigkeit. Skizze aus dem Leben eines Dorfschulmeisters" [Philosophy for Eternity] (1855) by A. F. Liebelt, a now forgotten German-language author. It is very likely that Němcová read the story in Album der Erinnerungen [Book of Memories] (1855). The Album belonged to the Prague magazine Erinnerungen, where Němcová published a part of Babička [Grandmother] in German. She became acquainted with Mošner's "Pěstounka" on the recommendation of friends who knew the author personally. Němcová published her story "Pan učitel" in Sborník – kalendář učitelský [Teachers' Calendar] for 1860. The collection was a part of the educational magazine Škola a život [School and Life], edited by the Catholic priest and teacher F. V. Řezáč. Contrary to biographical interpretations, it is confirmed that the contemporary Czech-German literary field contained texts that Němcová knew and fictionalized in a specific way, using the plot devices and key values of patriotic romanticism and Biedermeier. Liebelt's story is a celebration of the rural teacher and his work, but it is not, unlike Němcová's, a Biedermeier idyll. It also contains a critique of society in the spirit of the ideals of the movement Junges Deutschland [Young Germany], setting the stage for the practices of ideal realism that German-language literary criticism repeatedly thematized in the 1850s.
Note
  • Die deutsche Fassung der Studie, die in der Festschrift zum 90. Geburtstag Jaroslava Janáčkovás bereits auf Tschechisch veröffentlicht worden war, wurde entsprechend gekürzt und den Publikationszwecken der Zeitschrift Brünner Beiträge für Germanistik und Nordistik angepasst. Ich zitiere aus der tschechischen Originalfassung und versuche zumindest den Zusammenhang des Zitates zu verdeutlichen. Die Studie entstand im Rahmen des Projektes der Philosophischen Fakultät MU MUNI/A/1101/2020 Salonní próza 2. poloviny 19. století v literárních a intermediálních souvislostech.
Reference
[1] Becher, Petr und Steffen Höhne, Jörg Krappmann, Manfred Weinberg (hrsg.) (2017): Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag.

[2] Bílek, Petr A. (2008): Antologizace diskurzivního pole: Od kontextu k textům a zase zpět. In Ševčík, Jiří – Mitášová, Monika – Zervan, Marian (hrsg.): (a)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy. Praha: VV AVU, S. 195–206.

[3] Brožová, Věra (2005): Povídka v pedagogickém časopisu druhé poloviny 19. století (na příkladu Štěpnice, dětské přílohy časopisu Škola a život)". In Jareš, Michal – Janáček, Pavel – Šámal, Petr (hrsg.): Povídka, román a periodický tisk v 19. století a 20. století. Praha: UČL AV ČR, S. 53–73.

[4] Doležel, Lubomír (1993): Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel.

[5] Dvořák, Karel (1994): Ke genezi pohádky B. Němcové Jak Jaromil k štěstí přišel. In idem: Mezi folklórem a literaturou: studie z české a německé folkloristiky. Praha: Karolinum, S. 117–123.

[6] Eco, Umberto (2010): Lector infabula. Praha: Academia.

[7] Grebeníčková, Růžena (2015): O literatuře výpravné. Praha: Institut pro studium literatury a nakladatelství Torst.

[8] Horálek, Karel (1990): Vyprávění a reflexe v Babičce. In idem: Studie o populární literatuře českého obrození. Praha: Československý spisovatel, S. 176–193.

[9] Hrdina, Martin (2015): Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. Praha: Academia.

[10] Hýsek, Miroslav (1912): Pramenný příspěvek k 'Babičce'. In Černý, Václav (hrsg.): Božena Němcová. Sborník statí o jejím životě a díle 1820–1862. Praha-Karlín: Nakladatelství Emil Šolc, s r. o., S. 257–273.

[11] Charypar, Michal (2019): Zčeřená hladina – próza českého ideálního realismu. K vymezení literární poetiky. In Česká literatura 67, Nr. 3, S. 308–336.

[12] Janáčková, Jaroslava (2005): Rané setkání Boženy Němcové s Adalbertem Stifterem. Jeden klíč k Babičce. In Piorecký, Karel (hrsg.): Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, S. 73–82.

[13] Janáčková, Jaroslava (2007): Božena Němcová: Příběhy, situace, obrazy. Praha: Academia.

[14] Jauß, Hans Robert (2001): Dějiny literatury jako výzva literární vědě. In Sedmidubský, Miloš – Červenka, Miroslav – Vízdalová, Ivana (hrsg.): Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, S. 7–38.

[15] Karásek, Josef (1912): Drobné příspěvky. In Černý Václav (hrsg.): Božena Němcová. Sborník statí o jejím životě a díle 1820–1862 (Praha-Karlín: Nakladatelství Emil Šolc, s r. o.), S. 207–222.

[16] Klácel, František Matouš (1964): Výbor z díla. Praha: SNKLU.

[17] Krejčí, Karel (1986): Božena Němcová a světová literatura. In Božena Němcová, paní našeho času. Praha: Panorama, S. 81–116.

[18] Liebelt, August Friedrich (1855): Philosophie für die Ewigkeit. Skizze aus dem Leben eines Dorfschulmeisters. In Landt, W.[endelin] H.[ugo] (hrsg.): Album der Erinnerungen. Prag: C. W. Medau, S. 165–179.

[19] mmr. [MEYR, Melchior] (1857): Literatur und Kunst. Belletristik. In Deutsches Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunst u. öffentliches Leben 163, Nr. 7, S. 515–515.

[20] Maidl, Václav (2006): České a německé povídky (kratší prozaické útvary) ze čtyřicátých let a padesátých let ve společenském kontextu. In Tureček, Dalibor – Urválková, Zuzana (hrsg.): Mezi texty a metodami. Olomouc: Periplum, S. 243–266.

[21] Macura, Vladimír (1997): Chaloupka – projekt idyly. In Hodrová Daniela [et al.]: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Praha: H&H, S. 43–61.

[22] Macura, Vladimír (1999): Idyla a česká chaloupka. In Kaiserová Kristina – Martinovský Ivan: Idyla a idyličnost v kultuře 19. století. Ústí nad Labem: Albis international, s. 11–33.

[23] Mošner, František J. (1851): Pěstounka čili vychování malých dítek mimo školu. Brno: Moravská národní jednota.

[24] Mošner, František J. (1874): Dra. Frant. J. Mošnera Pěstounka čili spůsob vychovávání dítek mimo školu [hrsg. F. A. Zeman]. Praha: Fr. A. Urbánek.

[25] B. N. [Němcová, Božena] (1859). Pan učitel. In Sborník. Kalendář učitelský na rok 1860 IV. Praha: Rohlíček a Sievers v arcibiskupském semináři, S. 26–44.

[26] Němcová, Božena (1953). Pan učitel. In Havránek, Bohuslav - Havránková, Zdeňka – Wünschová, Felicitas – Stich, Alexandr (hrsg.): Povídky. Praha: SNKLHU, S. 242–260.

[27] Němcová, Božena (2002): Chudí lidé. In Kusáková, Lenka – Soukupová, Marta (hrsg.): Povídky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, S. 157–225.

[28] Němcová, Božena (2004): B. N. Karlu Němcovi. In Adam, Robert [et al.] (hrsg.): Korespondence II 1853–1856. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, S. 225–229.

[29] Němcová, Božena (2007): B. N. Josefu Kolískovi. In Adam, Robert [et al.] (hrsg.): Korespondence IV 1859–1862. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, S. 139–141.

[30] Novák, Arne (1907): Božena Němcová. In Čech Leandr [et al.]: Literatura česká devatenáctého století III/II: Od Boženy Němcové k Janu Nerudovi. Praha: Verlag Jan Laichter, S. 1–117.

[31] Petrbok, Václav (2008): Václav Štulc. In Forst, Vladimír (hrsg.): Lexikon české literatury 4/I (S–T). Praha: Academia, s. 790–795.

[32] Pravda, František (1856): Učitel z Milešovic. Praha: Kateřina Jeřábková.

[33] Schmuck, Hilmar [et al.] (1983): Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700–1910; Bd. 88 (Lev–Lim). München – New York – London – Paris: Sauer Verlag, S. 176.

[34] Světlá, Karolina (1959): Z literárního soukromí II: Korespondence. Praha: SNKLHU.

[35] Tureček, Dalibor (2018): Sumář. Brno: Host.

[36] Urválková, Zuzana (2019): Časopis Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857–1858) v kontextu soudobých literárněkritických debat o realismu. In Bohemica litteraria 22, Nr. 2, S. 58–80.

[37] Zajac, Peter (2006a): Faktúra, kontrafaktúra, fraktura. In Piorecký, Karel (hrsg.): Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, S. 187–196.

[38] Zajac, Peter (2006b): Literárne dejepisectvo jako synoptická mapa. In Tureček, Dalibor – Urválková, Zuzana (hrsg.): Mezi texty a metodami. Olomouc: Periplum, S. 13–22.