Opuscula historiae artium 2012, roč. 61 [56], č. 1

Obrázek
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
Články – Articles
Page Title
2-11 Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním Kroupa, Jiří | pdficon
12-35 Der Abbau der Großstadt : Leopold Bauers urbanistische Entwürfe und Metropolvisionen Vybíral, Jindřich | pdficon
36-49 Scénografie: Bohumír Matal : nástin malířovy spolupráce s divadlem Matulová, Jitka | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
Page Title
50-57 Torzo Ukřižovaného z Polné Kruntorád, Matěj | pdficon
Archiv – Archives
Page Title
57-75 "Chuť kupovat živé umění" : z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka Slavíček, Lubomír | pdficon
Paměť – Memory
Page Title
76 [Paměť : nová nepravidelná rubrika] Suchánek, Pavel | pdficon
77-79 Setkávání s Milanem Tognerem Kroupa, Jiří | pdficon
79-80 L'ultima lettera al professore Zapletalová, Jana | pdficon
80-94 Bibliografie Milana Tognera 1966–2012 Zapletalová, Jana | pdficon