[Kučera, H.; Monroe, O.K. A comparative quantitative phonology of Russian, Czech and German]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 20, č. A19, s. 257-262
Rozsah
257-262
Type: Recenze
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kučera, H.; Monroe, O. K. A comparative quantitative phonology of Russian, Czech and German. New York, 1968. 110 s.
Document